6 maja MPiPS ogłosiło pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Alokacja na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 wynosi 50 mln zł. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
http://www.kapitalludzki.gov.pl/power/nabory-wnioskow/

2015-05-07T16:01:33+00:00 Aktualności|