Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle Rozporządzenia Ogólnego RODO

Kompleksowe przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, które ubiegają się o status Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi.

Szkolenie to przygotowuje przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GPDR, polski skrótowiec: RODO). Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku i wszystkie firmy, które przetwarzają i gromadzą dane osobowe (w tym dane wrażliwe) muszą zastosować się do tego rozporządzenia, zabezpieczając odpowiednio te dane.

Szkolenie to jest rozszerzeniem kursu „Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO” i jest kompleksowym przygotowaniem do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (później – Inspektora Ochrony Danych).

Program szkolenia:

Dzień 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych

 1. Definicje pojęć związanych z ochroną danych osobowych.
 2. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem
 5. Przekazywanie danych osobowych

Dzień 2. Organizacji systemu bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Środki ochrony danych osobowych.
 2. Techniczne środki ochrony danych osobowych.
 3. Opracowywanie, aktualizacja i nadzór nad informacją.
 4. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 5. Weryfikacja i zarządzanie systemem informatycznym.

Dzień 3. Kontrola GIODO i audyt wewnętrzny systemów bezpieczeństwa informacji

 1. GIODO – zakres działania.
 2. Przebieg i zakres kontroli GIODO
 3. Audyt wewnętrzny systemów bezpieczeństwa
 4. Wymogi formalne, przygotowanie do audytu.
 5. Proces sprawdzenia, przygotowanie sprawozdania z audytu.

Dzień 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 1. Kompetencje ABI.
 2. Odpowiedzialność ABI.
 3. Obowiązki ABI.
 4. Rejestracja ABI w GIODO.
 5. Podsumowanie dwóch pierwszych dni – konsultacje.

Dzień 5. Zmiany w prawie unijnym dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Ważne nowości w RODO.
 2. Analiza ryzyka RODO.
 3. Prawa i obowiązki Inspektora Ochrony Danych.
 4. Zasady naliczania kar umownych.
 5. Podsumowanie kursu, konsultacje.

Wkrótce…

2900 zł brutto za osobę przy grupie 5 osób.

Dla większych grup oferujemy zniżki – 50% dla grupy 10 osobowej i 70% dla grupy 20 osobowej.

Cena zawiera: uczestnictwo w kursie, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa.

NASI EKSPERCI:

Mateusz Gutowski, tel. 22 333 74 26, m.gutowski@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T12:18:27+00:00 Administracja|