Administrowanie pasem drogowym dróg publicznych

Zapoznanie z aktualnymi przepisami, dotyczącymi zarządzania drogami publicznymi, w tym zapoznanie ze zmianami w systemie po nowelizacji KPA

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się DROGAMI PUBLICZNYMI oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych

 1. Nowe instytucje w KPA i ich wpływ na postępowanie na podstawie ustawy o drogach publicznych:
  • ponaglenie,
  • milcząca zgoda organu,
  • postępowanie mediacyjne,
  • postępowanie uproszczone
  • postępowanie w sprawie kar administracyjnych,
  • europejska współpraca administracyjna,
 2. Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg
 3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych
 4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu
 5. Zmiany w prawie budowlanym polegające na zniesieniu zgłoszenia robót budowlanych przy realizacji zjazdów z dróg gminnych i powiatowych.
 6. Zezwolenie na budowę/ remont tymczasowych obiektów istniejących w pasie drogowym
 7. Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej
 8. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – –zasady naliczania opłat.
 9. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczenie w nim urządzeń oraz reklam bez zezwolenia oraz kar za zjazd bez zezwolenia
  • możliwość odstąpienia od nałożenia kary,
  • przedawnienia wszczęcia postępowania,
  • stosowanie ulg w karach administracyjnych.

Warszawa 29.01.2018
Kraków 30.01.2018
Gdańsk 20.02.2018

Cena: 450 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-12-20T12:24:25+00:00 Administracja|