Agnieszka Bryc

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Ukończyła studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2000), tam też uzyskała stopień doktora (2003). Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej. Członkini Rady Ośrodka Studiów Wschodnich. Redaktor naczelna The Copernicus Journal of Political Science. Kieruje sekcją stosunków międzynarodowych w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Komentator spraw międzynarodowych w polskich mediach. Moderator cyklu debat „na Koszykowej” o współczesnej Rosji przy współudziale Fundacji Pułaskiego. Autorka licznych publikacji, w tym książek: Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004; Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa wyd. I, 2008, wyd. II 2009; Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, (red. nauk.) A.Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011; Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014

2015-08-20T12:11:39+00:00 Wykładowcy|