Agnieszka Skowrońska

Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie CAL, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Fundacja Stefana Batorego, Ośrodek Ewaluacji oraz ośrodkami pomocy społecznej, a także z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Europejskim Centrum Solidarności. Jest ekspertem z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, ekspertem oceniającym wnioski dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wykluczenie społeczne, ekonomia społeczna). Prowadzi seminaria, wykłady, a także szkolenia z zakresu innowacji społecznych, pisania projektów, badania potrzeb użytkowników usług, service design.

2015-04-28T14:04:13+00:00 Wykładowcy|