Aktualizacja harmonogramu naborów na 2015 r. RPO WM

Dnia 30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

W zaktualizowanym harmonogramie dokonano zmian w zakresie:

Wskazania miesięcy, w których otwarte zostaną nabory. Konkurs w ramach Działania 2.1 E-usługi został podzielony na dwa osobne konkursy, dla projektów dot. e-administracja oraz e-zdrowia, wraz ze zmianą alokacji. W ramach konkursu w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, z listy beneficjentów zostały usunięte zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ. Usunięcie konkursu w ramach Działania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla projektów dotyczących parkingów „Parkuj i jedź i konkursu z Działania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT dla projektów dotyczących wsparcia kształcenia ogólnego, a realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Konkursy zostały przesunięte na 2016 rok. Zmiana terminu naboru wniosków dla projektów w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu dla projektów dotyczących wzmocnienia potencjału ochotniczych straż pożarnych. Termin naboru został przesunięty z III kwartału na październik 2015 r.

Więcej na:
https://funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/aktualizacja-harmonogramu-naborow-na-2015r.html

2015-07-05T15:07:58+00:00 Aktualności|