Anna Igielska

Główny specjalista Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Koordynator Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży. Pedagog i socjoterapeutka. Absolwentka podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Akademii Coachingu, a także kursu terapii krótkoterminowej Io i IIo i mediacji sądowej w sprawach karnych, cywilnych, nieletnich i rodzinnych. Ukończyła zaawansowany kurs trenerski, jest trenerem treningu zastępowania agresji (TZA), trenerem programu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie RODZINA. Posiada akredytację MPiPS do prowadzenia zajęć podczas specjalizacji II0 w zawodzie pracownik socjalny oraz do prowadzenia zajęć podczas specjalistycznego szkolenia z Organizacji pomocy społecznej, jak również do bycia konsultantem projektów socjalnych z zakresu pracy z rodzina z problemem przemocy, pracy z rodziną z problemem uzależnień i pracy z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie. Trener z zakresu radzenia sobie z konfliktem i stresem, z zakresu komunikacji interpersonalnej, z zakresu pracy z „trudnym” klientem pomocy społecznej, trener Szkoły dla Rodziców. Pracuje również w kontakcie indywidulanym i grupowym z młodzieżą i dorosłymi korzystającymi z oferty CRPDiM MZPiTU. Prywatnie szczęśliwa żona i matka dwóch dorastających córek, lubiąca długie wieczorne rozmowy i dobrą lekturę.

2017-03-15T19:45:56+00:00 Wykładowcy|