About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 162 blog entries.

Inwentaryzacja w jednostce samorządowej

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Pracownicy JST zajmujący się inwentaryzacją. Program szkolenia: Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Jakie zmiany należy wprowadzić do instrukcji inwentaryzacyjnej przed przystąpieniem do spisu z natury? - metody [...]

2017-10-12T11:20:16+00:00 Dla Administracji|

Praca socjalna z rodziną z problemem alkoholowym

Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Program szkolenia: Interpersonalna charakterystyka uzależnienia Alkoholizm jako problem społeczny Specyfika działania alkoholu Prawo wobec osób uzależnionych Mechanizmy uzależnienia Metody pracy socjalnej z uwzględnieniem działań profilaktycznych z osobami uzależnionymi [...]

2017-09-19T10:30:08+00:00 Dla pomocy społecznej|

Bożena Małkowska-Baranowska

Pedagog z ponad 20 letnim stażem, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Resocjalizacji i Problemów Społecznych (IPSiR) na Uniwersytecie Warszawskim - specjalizacja wychowawcza, psychologiczna. Ukończyła Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe: Trening Grupowy i Terapia /Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego/, Poradnictwo zawodowe, Organizacja i zarządzanie oświatą, Psychologia społeczna w zarządzaniu [...]

2017-09-19T10:20:28+00:00 Aktualności|

Prawo pracy 2017

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów kodeksu pracy, jak również zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz problemy wynikające ze stosowania przepisów kodeksu pracy i jego aktów wykonawczych. Pracownicy działów kadr i płac, przedsiębiorcy samodzielnie rozliczający współpracowników oraz wszyscy, których interesują zagadnienia dotyczące prawa [...]

Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Dla kogo: - wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; - psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w [...]

Artur Maciorowski

Trener, konsultant i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu. Od 1998 r. w branży internetowej. Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode (www.ecode.pl) edukuje, opracowuje i konsultuje strategie internetowe w zakresie promocji i sprzedaży. W portfolio m.in.: Coty Polska, Grupa ING, Bank DnB NORD, Fortis Bank/BGŻ BNP Paribas, Muzeum II Wojny Światowej, Proama, Auchan Polska iINFOR. Absolwent [...]

2017-08-29T12:45:00+00:00 Wykładowcy|

Karta Dużej Rodziny

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny, według aktualnego stanu prawnego. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Urzędy Miast Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Ustalanie uprawnień, [...]

Rodzinny wywiad środowiskowy

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.) oraz rozporządzania Ministra [...]

2017-09-19T10:16:50+00:00 Dla pomocy społecznej|

Dariusz Matuk

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej na specjalizacjach dla pracowników socjalnych i kierowników OPS.

2017-08-22T08:41:08+00:00 Wykładowcy|

Fundusz alimentacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie się z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz analiza problemów wynikających z jej stosowania. Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Program kształcenia: Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym? Nowe regulacje w zakresie: dochód utracony i uzyskany 5 BIG – co [...]

2017-09-18T12:46:51+00:00 Dla pomocy społecznej|

Social media w praktyce – krok po kroku w społecznościach. Jak zacząć i wykorzystać media społecznościowe w komunikacji z klientami?

Poznanie możliwości komunikacji w ramach social media Prezentacja efektywnych narzędzi i platform do realizacji zdefiniowanych celów Sztuka skutecznej komunikacji z uwzględnieniem specyfiki medium (treść, grafika, wideo) Pomiar efektywności realizowanych akcji komunikacyjnych w społecznościach Trendy i wyzwania social media Specjaliści ds. e-marketingu i marketingu offline planujący lub rozpoczynający przygodę z komunikacją w social media [...]

2017-08-29T12:45:58+00:00 Rozwój osobisty|

SEM, czyli 100% praktyki o pozycjonowaniu, kampaniach Adwords i Google Analytics. Jak wykorzystać potencjał wyszukiwarki i mierzyć skuteczność aktywności online?

Poznanie zasad pozycjonowania serwisu w wyszukiwarkach Przedstawienie koncepcji SEM z uwzględnieniem realizacji kampanii Adwords Przybliżenie słownictwa i prezentacja narzędzi wspierające Ocena i raportowanie skuteczności działań z uwzględnieniem Google Analytics Specjaliści ds. e-marketingu, marketingu i Public Relations Osoby związane z marketingiem offline, redaktorzy i dziennikarze internetowi kierownicy i dyrektorzy nadzorujący komunikację marketingową i sprzedaż [...]

2017-08-29T12:46:39+00:00 Rozwój osobisty|

Jak zaprojektować i zoptymalizować serwis WWW

Przybliżenie specyfiki prowadzenia projektów z zakresu tworzenia WWW Przedstawienie zasad zarządzania projektami internetowymi – użyteczność (usability) i najlepsze praktyki Omówienie nowych trendów w projektowaniu WWW Prowadzenie działań e-marketingowych w ramach mobilnego Internetu, projektowanie mobilnych serwisów Omówienie koncepcji testowania i weryfikacji skuteczności projektów pod kątem sprzedaży i efektywnej komunikacji Szkolenie adresowane jest do menedżerów [...]

2017-08-29T12:47:15+00:00 Rozwój osobisty|

Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO

Przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do zmian w prawie o ochronie danych osobowych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi do zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i [...]

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle Rozporządzenia Ogólnego RODO

Kompleksowe przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych. Osoby, które ubiegają się o status Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]

Świadczenia wychowawcze – rodzina 500 plus

Zapoznanie uczestników z procedurą przyznawania - wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa sadowo-administracyjnego oraz najczęściej popełnianych błędów przy przyznawaniu świadczenia 500 plus z uwzględnieniem zmian w kpa od czerwca 2017 r. Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin. Rozpatrywanie wniosków (w sytuacji złożenia wniosku elektronicznego, wniosku [...]

KPA – stosowanie przepisów znowelizowanych w roku 2017

Zdobycie wiedzy nt. nowych regulacji w KPA,  które wejdą w życie od 1 czerwca 2017 r. Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie. Cel nowelizacji Kpa określony przez ustawodawcę. Zakres wprowadzanych zmian Stosowanie dotychczasowych zasad postępowania administracyjnego w powiązaniu z nowymi zasadami wprowadzonymi nowelizacją nowa zasada rozstrzygania wątpliwości na [...]

2017-09-19T10:18:03+00:00 Dla pomocy społecznej|

Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci – procedura odbioru

Nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa małoletnich dzieci w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Uczestnicy zapoznają się z procedurami postępowania przy odbiorze dziecka z rodzinie, jego przewozie i przekazaniu do pieczy zastępczej. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, asystenci zatrudnieni w [...]

2017-09-18T12:48:38+00:00 Dla pomocy społecznej|

Praca z osobą starszą

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, w jaki sposób pracować i współpracować z osobami starszymi oraz jakie kompetencje przy tym rozwijać. Uczestnicy otrzymają również odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z konfliktami i dbać o pozytywne relacje z podopiecznymi. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Zapoznanie [...]

2017-04-12T09:52:51+00:00 Dla pomocy społecznej|

Indywidualny plan działania i wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności budowania relacji z klientem/rodziną oraz nabycie umiejętność w zakresie tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społeczne i Ośrodków Pomocy Rodzinie. Integracja grupy Przedstawienie planu szkolenia Poznanie oczekiwań uczestników szkolenia Wzajemne poznanie się Stworzenie zasad pracy w [...]

2017-08-29T07:57:31+00:00 Dla pomocy społecznej|

Prawne podstawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, w tym: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące prawnych instrumentów stosowanych wobec sprawców przemocy oraz instrumentów służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie. Szkolenie skierowane jest [...]

2017-08-29T07:51:34+00:00 Dla pomocy społecznej|

Ustawa „Za życiem”- jak pomagać  Rodzinom?

Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu szkolenia. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i realizację nowego zadania zleconego w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Wprowadzenie w problematykę OPS. Ustawa  „Za Życiem” zarys prawny. Zadania gminy [...]

2017-08-18T17:29:41+00:00 Dla pomocy społecznej|

mgr Ewa Katarzyna Misztal

Certyfikowany terapeuta poznawczo behawioralny, koordynator pomocy specjalistycznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wieloletni trener szkoleń w zakresie profilaktyki społecznej i pomocy społecznej dotyczącej pomocy dziecku i rodzinie.

2017-03-21T08:06:35+00:00 Wykładowcy|

Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy

Nabycie umiejętności budowania dobrej relacji z klientami przeżywającymi trudne sytuacje, Optymalizacja komunikacji z klientami, Nabycie umiejętności sztuki motywowania klientów do podejmowania zmian życiowych, Metody radzenie sobie z sytuacją konfliktów z klientem, Wypracowanie negocjacyjnego stylu budowania celów rozwojowych klienta i jego rodziny, Sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami emocjonalnymi w pracy z klientem. Wszyscy [...]

2017-04-24T15:33:09+00:00 Dla pomocy społecznej|

Anna Igielska

Główny specjalista Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Koordynator Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży. Pedagog i socjoterapeutka. Absolwentka podyplomowego Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Akademii Coachingu, a także kursu terapii krótkoterminowej Io i IIo i mediacji sądowej w sprawach karnych, cywilnych, nieletnich i rodzinnych. Ukończyła zaawansowany kurs trenerski, jest trenerem [...]

2017-03-15T19:45:56+00:00 Wykładowcy|

KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w obszarach zabezpieczenia społecznego: ustawa o pomocy społecznej ustawa o świadczeniach rodzinnych , ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów-praktyczne stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego rewolucyjne zmiany od 1 czerwca 2017 r. Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy [...]

2017-06-08T09:51:16+00:00 Dla pomocy społecznej|

Nowelizacje ustaw o pomocy społecznej

Poszerzenie wiedzy nt. stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz analiza postepowania prowadzonego po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie najnowszego orzecznictwa, procedur zgodnych z regulacjami ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksem postępowania administracyjnego. Kierownicy i pracownicy OPS i PCPR. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej [...]

2017-09-18T12:43:29+00:00 Dla pomocy społecznej|

Świadczenia rodzinne – nowelizacja

Zapoznanie uczestników z regulacjami ustawy o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych oraz dorobku orzecznictwa sądowo-administracyjnego z naciskiem na praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie oraz każda osoba powiązana z świadczeniami rodzinnymi. Świadczenie rodzicielskie Wysokość świadczeń Zasady postępowania Zasady przyznawania Zweryfikowane wysokości świadczeń [...]

2017-09-18T12:45:32+00:00 Dla pomocy społecznej|

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w świetle projektowanych zmian na 2017 r.

Omówienie regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle zmian od dnia 1 stycznia 2017 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych I. Instytucja prawa użytkowania wieczystego. II. [...]

2017-04-24T11:44:56+00:00 Prawo i Finanse|

Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jej wykorzystanie w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. poznanie najczęściej występujących uchybień w wydawanych decyzjach dotyczących warunków zabudowy, trybu i warunków wydawania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Omówienie zasad współpracy z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym [...]

2017-04-24T12:22:45+00:00 Prawo i Finanse|

Praca zespołów interdyscyplinarnych

Zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy będą mieli okazję pracować w oparciu o materiały własne, dzięki czemu przekazywana wiedza będzie dopasowana do potrzeb uczestników a wiedza wyniesiona z zajęć  będzie mogła być wykorzystana w praktyce. Pracownicy pomocy społecznej, psychologowie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych (policja, [...]

2017-06-08T09:20:18+00:00 Dla pomocy społecznej|

Zasady umieszczania w domach pomocy społecznej

Po ukończeniu uczestnik będzie znał m.in.: aktualne przepisy dotyczące umieszczania i kierowania osób do dps, naliczanie odpłatności na starych i nowych zasadach, odwołania. Informacje i teoria uzyskane od praktyka , tj.  osoby na co dzień pracującej w PCPR i OPS. Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Prawa i obowiązki gminy odnośnie [...]

2017-10-12T11:09:33+00:00 Dla pomocy społecznej|

Ochrona danych osobowych w OPS

Wiedza w zakresie stosowania w praktyce ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2004 Nr 33, poz.285 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne [...]

2017-06-08T09:30:05+00:00 Dla pomocy społecznej|

Stypendia i zasiłki szkolne

Pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń. Ośrodki Pomocy Społecznej zajmujący się stypendiami szkolnymi oraz dofinansowaniem zakupu podręczników 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. [...]

2017-06-08T10:00:47+00:00 Dla pomocy społecznej|

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej I. NOWELIZACJA USTAWY-PRAWO ENERGETYCZNE odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, jakie wymagania, definicja dodatku energetycznego, wysokość dodatku energetycznego, kto ustala, na jaki okres przyznaje się dodatek energetyczny, zależność między [...]

2017-06-08T09:43:04+00:00 Dla pomocy społecznej|

Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym w szczególności przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz środków obrony podejmowanych przez dłużnika. Pracownicy zajmujący się dochodzeniem należności. Adresatami szkolenia są pracownicy odpowiedzialni za nadzór merytoryczny nad prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Obowiązek dochodzenia świadczeń [...]

2017-09-18T12:52:53+00:00 Dla pomocy społecznej|

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Celem szkolenia jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów prospołecznych na poszczególnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. klauzul społecznych przewidzianych w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie art. 29 ustęp 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami [...]

Inwentaryzacja w JST

Poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie aktualnych definicji oraz ustalania wartości początkowej i możliwości jej zmiany w kontekście środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych i niskocennych składników majątkowych, a także zasad amortyzacji/umorzenia, inwentaryzacji (terminy, metody, częstotliwość, dokumentacja), gospodarki składnikami majątkowymi oraz prowadzenia dokumentacji i ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i sprawozdawczości. Poszerzenie wiedzy [...]

2017-06-07T11:11:18+00:00 Prawo i Finanse|

Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości

podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowego stosowania nowych zasad rachunkowości budżetowej, uaktualnienie wiedzy z zakresu zmian zasady rzetelności i istotności oraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych,  należności i zobowiązań, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów. zapoznanie uczestników ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku odnośnie ustawy o rachunkowości i zmiany rozporządzenia Ministra Finansów [...]

2016-10-28T11:27:11+00:00 Prawo i Finanse|

Zmiany w prawie o ochronie środowiska – oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Od 1 stycznia 2017 r. diametralnie zmienią się kwestie środowiskowe, które dotyczyć będą m.in. jednostek samorządu terytorialnego (administracji publicznej zajmującej się ocenami oddziaływania na środowisko), a także wnioskodawców, ubiegających się o pozyskanie środków unijnych z uwagi na nowy zakres potrzebnej dokumentacji środowiskowej. Uczestnicy szkolenie zdobędą wiedzę dotyczącą nowych wymagań,  co do zawartości dokumentów środowiskowych [...]

Piotr Wieczorek

Certyfikowany trener, specjalista ds. rachunkowości i zarządzania ryzykiem, audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008, praktyk kontroli z wieloletnim doświadczeniem, były pracownik jednostek sektora finansów publicznych, autor i współautor publikacji m.in. Wydawnictwa C.H. Beck (w tym Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja), spółek grupy INFOR (w tym w Gazecie Prawnej, Rachunkowości Budżetowej), członek kadry [...]

2016-10-12T10:13:35+00:00 Wykładowcy|

Egzekucja należności na rzecz gminy

Szkolenie ma na celu poprawę skuteczności windykacji należności publicznoprawnych gmin. Omówione zostaną przepisy i tryb postępowania dotyczące min. odpowiedzialności współmałżonków spadkobierców i osób trzecich z szczególnym uwzględnieniem członków zarządów sp. zoo i spółek akcyjnych. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej. [...]

2017-06-07T11:30:10+00:00 Dla Administracji|

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

omówienie najważniejszych zagadnień związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi rozgraniczania i podziału nieruchomości zapoznanie uczestników szkolenia z definicją pojęcia rozgraniczenia nieruchomości,przy uwzględnieniu jego celu i zakresu oraz przedmiotu rozgraniczenia przedstawienie problematyki dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości Szkolenie skierowane jest głównie do do pracowników administracji publicznej, pracowników urzędów miast i gmin – [...]

2017-06-07T11:32:04+00:00 Dla Administracji|

Gospodarka odpadami – 2017

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką odpadami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania odpadami. Uregulowania prawne: przegląd podstawowych przepisów unijnych i krajowych Zakres regulacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [...]

2017-06-07T11:37:42+00:00 Dla Administracji|

E-PUAP aspekt praktyczno – prawny

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z prowadzeniem postępowań administracyjnych w oparciu o dokument elektroniczny. Uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną min. w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych stosowanych w administracji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady stosowania podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy kursantów w aspekcie praktycznego stosowania przepisów [...]

2017-06-08T09:13:37+00:00 Dla Administracji|

Gospodarka nieruchomościami

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką nieruchomościami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST. Przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości. Podział nieruchomości. Opłata adiacencka podstawy [...]

2017-06-07T11:47:32+00:00 Dla Administracji|

Mediacje i negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności określania i osiągania założonych rezultatów podczas negocjacji, korzystnych dla obu stron wykraczających poza standardowe rozwiązania. Specjalnie dobrana tematyka szkolenia ma na celu zaznajomienie uczestników z działaniami na każdym etapie negocjacji, począwszy od przygotowania do rozmów, a skończywszy na zatwierdzeniu warunków umowy końcowej. Szkolenie to polecamy w szczególności wszystkim, którzy mają [...]

2017-06-07T11:00:46+00:00 Rozwój osobisty|

Reklama w e-biznesie

W dzisiejszych czasach bez ruchów marketingowych nie możliwe jest osiągnięcie sukcesu, więc warto zoptymalizować działania firmy za pomocą wykorzystania reklamy internetowej, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą potrafili tworzyć kampanie reklamowe w Internecie. Uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia strategii marketingowej za pomocą reklamy w Internecie. Szkolenie przeznaczone jest dla każdego pracownika i [...]

2017-02-19T14:00:57+00:00 Rozwój osobisty|

Social Media Marketing

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą potrafili wykorzystać media społecznościowe do stworzenia spójnej strategii marketingowej. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznać się z zasadami tworzenia i zarządzania wizerunkiem firmy w social media. Szkolenie przeznaczone jest dla każdego pracownika i pracodawcy, któremu zależy na wykorzystaniu social media do stworzenia spójnej strategii marketingowej. Wstęp do marketingu – [...]

2017-02-19T14:02:38+00:00 Rozwój osobisty|

Kwalifikowalność wydatków w nowej perspektywie w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu unikną błędów i nieprawidłowości. Szkolenie skierowane jest do osób, które przygotowują się do zarządzania projektami EFS, zarówno przedstawicieli jednostek publicznych, jak i sektora prywatnego. Ogólne warunki w zakresie kwalifikowalności wydatków Zasięg geograficzny kwalifikowalności Porównanie kwalifikowalności w [...]

Paweł Lucima

Samorządowiec, urzędnik, rewident finansowy, od przeszło 15 lat związany z samorządem województwa, kontroler Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Ukończył studia na kierunku administracja oraz studia podyplomowe na kierunku kontrola. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Prowadzi szkolenia z zakresu, finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień [...]

2016-03-16T14:23:10+00:00 Wykładowcy|

Instrumenty inżynierii finansowej – 2014-2020

Celem szkolenia jest omówienie doświadczeń z wykorzystania obecnie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej (JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne) w kontekście planowanych do wprowadzenia instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020. Pracownicy instytucji, które wdrażały instrumenty inżynierii finansowej w przeszłości - pozwoli zapoznać się ze zmianami, które są liczne, przez co będzie pomocne w praktycznym zastosowaniu [...]

Warsztat tworzenia wniosków w ramach RPO oraz zasady rozliczania projektów

wzrost praktycznych umiejętności opracowania dobrej jakości projektów w ramach RPO. poznanie zagadnień praktycznego podejścia do pisania projektów oraz zasad oceny projektów; zapoznanie uczestników ze zmianami w generatorze wniosków oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków nabycie umiejętności pisania wniosków o dofinansowanie w ramach EFS Osoby zainteresowanie aplikowaniem o środki europejskie w Nowej Perspektywie Finansowej [...]

Procedura odwoławcza i negocjacje projektów w nowej perspektywie finansowania UE 2014-2020

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania protestów, odwołań od decyzji w sprawie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie, przygotowanie się do negocjacji zmian w złożonych projektach będących w trakcie oceny merytorycznej pracownicy wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone i/lub skierowane do negocjacji. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata [...]

Projekty unijne w latach 2014-2020 na rzecz szkolnictwa wyższego

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów. Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu. Pracownicy uczelni, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz uczelni, instytutów naukowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur [...]

Wojciech Połap

Trener, doradca, coach, Posiada bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania po środki unijne (Phare 2002, Phare 2003, EQUAL, SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1, SPO RZL 1.1, 1.5, 1.6, ZPORR 2.5, 3.4, PO KL Priorytety II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, RPO woj. śląskie, wielkopolskie,opolskie, mazowieckie) jak też zarządzania projektami. Członek w posiedzeniach [...]

2016-02-24T18:03:25+00:00 Wykładowcy|

Instytucje Zarządzające

Programami Operacyjnymi ogłosiły harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok dla Programów Operacyjnych. Dostępne harmonogramy: 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3. Program Operacyjny Polska Wschodnia Więcej na : http://www.parp.gov.pl/harmonogramy-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-na-2016-r-ogloszone

2016-02-02T22:53:10+00:00 Aktualności|

Kamila Kulczyk

Radca prawny, trener szkoleń prawnych. Karierę rozpoczynała w Radio City w Słupsku na stanowisku kierownika działu reklamy i marketingu. 5 lat pracowała jako kierownik działu nadzoru majątkowego i prawnego w Centrali Produktów Naftowych SA w Słupsku, gdzie do jej największych osiągnięć można zaliczyć m.in. uregulowanie stanu prawnego ponad 100 nieruchomości CPN oraz stworzenie systemu procedur [...]

2015-12-09T10:35:15+00:00 Wykładowcy|

Ruszają nabory wniosków na Mazowszu

Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020, czyli nadciąga nowa fala zmian na Mazowszu! Jeszcze w tym roku nabory na ponad 900 mln zł. We wrześniowych naborach będą środki na e-administrację, e-zdrowie, przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu, rozwój ekonomii społecznej, edukację przedszkolną i kształcenie zawodowe dorosłych. Więcej informacji: http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

2015-09-01T10:05:59+00:00 Aktualności|

Kolejne Województwa ogłaszają Konkursy dla NEET

Poszukujemy partnerów lokalnych do wspólnego aplikowania w ramach konkursów: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy, czyli coraz szerzej rozpoznawane  Poddziałanie 1.2 POWER. Konkursy w Mazowieckim, Małopolskim i Dolnośląskim mamy już za sobą, ale przed nami konkursy w województwach: 1. Łódzkim - do 28 sierpnia: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/po-wer/-/1570814-aktualizacja-regulaminu-konkursu-nr-powr-01-02-02-ip-17-10-001-15 2. Śląskim - do 31 sierpnia: http://www.power.gov.pl/nabory/121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojewodztwo-slaskie/ 3. Kujawsko-pomorskim - [...]

2015-08-21T13:24:00+00:00 Aktualności|

Agnieszka Bryc

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Ukończyła studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2000), tam też uzyskała stopień doktora (2003). Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej. Członkini Rady [...]

2015-08-20T12:11:39+00:00 Wykładowcy|

Ogłoszono trzy kolejne konkursy, w których firmy powalczą o ponad 640 mln zł.

Nabory odbędą się w trzech działaniach i poddziałaniach Programu Inteligentny Rozwój: Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/640-mln-zl-do-wziecia-ruszaja-kolejne-konkursy-dla-firm-w-programie-inteligentny-rozwoj/

2015-08-19T13:03:12+00:00 Aktualności|

Paweł Grabarczyk

Filozof, adiunkt na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych. Redaktor naczelny magazynu filozoficznego Hybris oraz magazynu Replay: Polish Journal of Game Studies. Prezes Ośrodka Badań Filozoficznych. Twórca i prowadzący łódzkiej "Kawiarni Filozoficznej". Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne (w tym w prowadzeniu zajęć na platformach wirtualnych).

2015-08-19T12:51:38+00:00 Wykładowcy|

Dotacje nie mają wakacji. Poniżej zebraliśmy dla Państwa aktualne konkursy, gdzie nabór rozpoczyna się jeszcze w lipcu.

1. [POWER Małopolska] 20-27.07.2015 - 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2. [RPO Śląskie] 27.07 - 10.08.2015 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 3. [RPO Śląskie] 27.07 - 30.10.2015 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT 4. [POWER Śląskie] 27.07 - 10.08 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 5. [RPO [...]

2015-07-16T10:24:18+00:00 Aktualności|

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2015 r. RPO WM

Dnia 30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok. W zaktualizowanym harmonogramie dokonano zmian w zakresie: Wskazania miesięcy, w których otwarte zostaną nabory. Konkurs w ramach Działania 2.1 E-usługi został podzielony na dwa osobne konkursy, [...]

2015-07-05T15:07:58+00:00 Aktualności|

Pierwsze nabory na projekty dotyczące innowacji społecznych

Pod koniec czerwca ogłoszono terminy naborów dla dwóch konkursów dotyczących innowacji społecznych w ramach POWER: 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych – konkurs ogłoszony przez MIiR Termin naboru: 01.09.2015-10.09.2015 Konkurs ma charakter pilotażowy. Jednym z jego celów jest wypracowanie najbardziej efektywnej metody wspierania innowacji społecznych w Polsce, które ma doprowadzić do trwałej poprawy jakości usług [...]

2015-07-05T15:05:24+00:00 Aktualności|

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej. Na co [...]

2015-06-24T06:20:11+00:00 Aktualności|

2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.  Na co można otrzymać dofinansowanie? Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej, w ramach którego możliwe są do realizacji projekty [...]

2015-06-24T06:18:42+00:00 Aktualności|

10.2 Efektywność energetyczna / 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ-01-22 – 001/15) W ramach Poddziałania 10.2.1. wspierane będą inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej. Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie [...]

2015-06-24T06:17:44+00:00 Aktualności|

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Na co można otrzymać dofinansowanie? Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach: przejście [...]

2015-06-24T06:16:49+00:00 Aktualności|

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WD 2014 – 2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 08 czerwca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r.

2015-06-08T11:45:26+00:00 Aktualności|

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.1.4 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15)

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typu projektów: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami). Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu [...]

2015-06-08T11:44:51+00:00 Aktualności|

Nabór wniosków dla Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Wnioski mogą składać uprawnione instytucje tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego Wnioski o dofinansowanie projektów należy [...]

2015-06-08T11:43:25+00:00 Aktualności|

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015.

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych i grupy uczelni. Na co można otrzymać dofinansowanie? Na realizację projektów dotyczących kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym/

2015-05-26T10:57:19+00:00 Aktualności|

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015.

O dofinansowanie mogą starać się: szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne) i grupy uczelni. Na co można otrzymać dofinansowanie? Na realizację projektów w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach: 1. tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source, 2. modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego. Powyższe [...]

2015-05-26T10:56:17+00:00 Aktualności|

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Celem szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej, oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z zasadami KPA. Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa Zagadnienia ogólne postępowania Postępowanie przed organem I instancji Akta [...]

2017-06-29T10:13:45+00:00 Prawo i Finanse|

Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania i obsługi inwestora? – warsztaty dla Centrów Obsługi Inwestora

Celem zajęć szkoleniowo warsztatowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy efektywności obsługi kontaktów z inwestorami, wymiana dobrych praktyk w tym w zakresie, a także wypracowanie oczekiwanych standardów prowadzonych działań (zakres: obsługi kontaktu, przygotowania i udziału w wydarzeniach targowych: wybór, obsługa, stoisko itp., oraz przygotowanie misji gospodarczej). Szkolenie umożliwi lepsze przygotowania zespołów, narzędzi marketingowych [...]

2016-10-14T20:30:35+00:00 Dla Administracji|

6 maja MPiPS ogłosiło pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy). Alokacja na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 wynosi 50 mln zł. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r. [...]

2015-05-07T16:01:33+00:00 Aktualności|

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął harmonogram naboru wniosków RPO WM w 2015 r.

Do rozdysponowania w tym roku będzie 215,9 mln euro, czyli ok. 870 mln zł (z 2 mld euro na całe RPO). Nacisk w RPO WM 2014-20 położony jest na działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem efektów badań w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Ważne będzie też upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najbliższe lata to również dobry [...]

2015-05-07T15:59:58+00:00 Aktualności|

Innowacje społeczne w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

Jest przekazanie wiedzy na temat innowacji społecznych oraz inspiracji do ich projektowania. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość kreatywnego wymyślania pomysłów na innowacyjne rozwiązania przedstawionych problemów społecznych. Uzyskają podstawową wiedzę na temat projektowania innowacji według metodologii service design. Osoby zainteresowane projektowaniem innowacji społecznych, w szczególności: pracownicy instytucji pomocy społecznej, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, ogólnopolskich [...]

Agnieszka Skowrońska

Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie CAL, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Fundacja Stefana Batorego, Ośrodek Ewaluacji oraz ośrodkami pomocy społecznej, a także z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Europejskim Centrum Solidarności. Jest ekspertem [...]

2015-04-28T14:04:13+00:00 Wykładowcy|

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 nabory wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 nabory wniosków na dofinansowanie projektów DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w ramach Działania 1.1 „Projekty B R przedsiębiorstw”, 1. Poddziałanie 1.1.2 „Prace B R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój. 2. Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

2015-04-28T13:59:05+00:00 Aktualności|

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B R” Programu Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co [...]

2015-04-28T13:58:05+00:00 Aktualności|

Konkurs dla samorządów: „Modelowa rewitalizacja miast”

Konkurs dla samorządów: "Modelowa rewitalizacja miast" 23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki. Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) [...]

2015-04-28T13:56:47+00:00 Aktualności|

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło wsparcie finansowe dla projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło wsparcie finansowe dla projektów, które w tym roku będą ubiegać się o unijne dofinansowanie w ramach programu LIFE. Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski można składać w okresie od 01 czerwca do 15 września 2015 roku. To już drugi [...]

2015-04-28T13:55:25+00:00 Aktualności|

„Jak wygrać przetarg”

Jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego ubiegania się o udzielenie zamówienia Pracowników, którzy są odpowiedzialni za ubieganie się o udzielenie zamówienia Pojęcia Zasada udzielania zamówień Opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszenia związane z postępowaniem. Kryteria oceny ofert Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania. Przesłanki wykluczenia z postępowania. Wadium Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Jak przygotować [...]

2016-10-14T20:30:35+00:00 Szkolenia wyjazdowe|

Radosław Hancewicz

Prawnik, dziennikarz, PR-owiec, trener. Od początku 2007 r. przeprowadził ponad 3200 godz. szkoleń dla administracji publicznej. W latach 2006-2008 trener wewnętrzny Służby Cywilnej współpracujący z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami szkoleniowymi, w tym z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, gdzie prowadzi cyklicznie szkolenia z różnej tematyki. W ramach [...]

2015-04-23T13:31:52+00:00 Wykładowcy|

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła

„Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wydanie odrębnych wytycznych regulujących powyższe kwestie było niezbędne ze względu [...]

2015-04-17T13:39:25+00:00 Aktualności|

Marcin Sobota

Marcin Sobota z wykształcenia prawnik od ponad ośmiu lat związany z doradztwem prawnym skierowanym w głównej mierze do jednostek sektora publicznego. W ciągu ostatnich czterech lat przeprowadził szereg szkoleń dla pracowników służby cywilnej z zakresu zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, prawa konstytucyjnego. Podczas swojej pracy zawodowej zajmował się doradztwem prawnym związanym min. z [...]

2016-03-20T21:52:16+00:00 Wykładowcy|

Platforma e-Learning – Urzędnik Mianowany – materiały pomocnicze do egzaminu

Materiały autorskie, nigdzie wcześniej nie publikowane Doskonalenie umiejętności i praktyczne przygotowanie do zdania egzaminu na Urzędnika Mianowanego Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Moduł umiejętności: Część logiczna: Niezbędnik logiczny - wykaz literatury pomocniczej, Wynikanie analityczne: Na czym właściwie polega wynikanie analityczne? Wynikanie analityczne – zadania, Quiz I, Quiz II, [...]

2017-05-10T07:52:40+00:00 Dla Administracji|

Zaawansowane techniki logicznego wnioskowania na podstawie danych figuralnych

Doskonalenie i nabycie umiejętności dostrzegania schematów, wzajemnych relacji oraz analogi pomiędzy elementami – dane graficzne, figuralne Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Zagadki graficzne i słowne, czyli wszystko, co chcielibyście wi(e)dzieć w (o) zależnościach... Dostrzeganie zależności pomiędzy częściami tworzącymi większą całość lub dostrzeganie podobieństw pomiędzy elementami to zadania od lat [...]

2016-10-14T20:30:36+00:00 Dla Administracji|

Szkoła motywowania. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Program proponowanego szkolenia ma odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zatrzymać pracowników w naszej organizacji? Jakie potrzeby pracowników musi zaspokajać ich praca? Jak zharmonizować cele pracowników z celami firmy? Jak prawidłowo rozłożyć akcenty motywacji? Dlaczego pracownicy na niższych stanowiskach także muszą mieć poczucie sukcesu? Na czym polega motywacja przez współpracę? Dlaczego warto okazywać osobiste zainteresowanie sprawami [...]

Zarządzanie przez cele (MBO)

Przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad Zarządzania Poprzez Cele (MBO) w organizacji, w tym w szczególności: Przygotowanie uczestników szkolenia do wyznaczania celów w swoich obszarach odpowiedzialności Nauczenie uczestników szkolenia skutecznego łączenia celów obszarowych ze strategicznymi. Nauczenie uczestników szkolenia planowania realizacji celów i określania mierników realizacji celów oraz monitorowania realizacji celów. Nauczenie uczestników szkolenia zasad monitorowania i [...]

Narzędzia ZZL w Zarządzaniu

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w praktyce biznesowej. Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Narzędzia i techniki rekrutacji i [...]

Kinga Szczepanik – Plucińska

Trener, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, doradca zawodowy, coach, certyfikowany Master Time Line Therapy™. Od 2004 roku projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu zarówno umiejętności miękkich jak również związanych z zarządzaniem personelem. Zajmuje się także działaniami związanymi z rozwojem osobistym (zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej). Konstruuje zajęcia zgodnie ze specyfiką nauczania przez doświadczenie. Oprócz [...]

2016-10-14T20:30:37+00:00 Wykładowcy|

Stres – zarządzanie stresem oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Trening

Motyw szkolenia to opanowanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem przez opanowanie umiejętności identyfikacji czynników stresogennych, rozpoznawania objawów i stworzenie strategii przeciwdziałania sytuacjom stresującym Menedżerowie, kadra kierownicza, zespoły pracownicze Zagadnienia poruszane podczas warsztatów Stres - stan - proces - reakcja stres jako bodziec , jako reakcja na przykry bodziec, jako dynamiczna relacja i proces mechanizm [...]

2017-06-07T11:06:03+00:00 Rozwój osobisty|

Narzędzia ZZL w administracji

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Administracji Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Kadra zarządzająca oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Specyfika organizacji działającej w ramach administracji publicznej [...]

Efektywne kierowanie zespołem i projektem – umiejętności i narzędzia sprawnego menadżera

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy i umiejętności z obszaru efektywnego zarządzania zespołami, w tym w szczególności w obszarze W efekcie dwudniowe szkolenie pozwala nabyć umiejętności w obszarze: zasad kierowania i funkcjonowania efektywnych zespołów pracowniczych wykorzystania indywidualnego potencjału członków zespołu przez poznanie technik rozpoznawania ról zespołowych i indywidualnych metod motywowania rozpoznawania i rozwiązywania kryzysów [...]

Zarządzanie w kryzysie, w konflikcie i w sytuacji zmiany

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania w kryzysie, w sytuacji zmiany i konfliktu jako kluczowe dla skutecznego reagowania w biznesie.  „Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego dnia kładziesz się spać z poczuciem [...]

Trening kontroli złości

Nabycie nowych, alternatywnych technik radzenia sobie ze złością i agresją w sposób asertywny Każdy, kto chce nabyć nowych umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy i w życiu osobistym? Żyjemy w agresywnym społeczeństwie i przestępczość oraz agresja są coraz większym problemem społecznym. Niestety agresja jest zazwyczaj zachowaniem [...]

2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty|

Marta Wróblewska

Nauczyciel, wykładowca, trener rozwoju osobistego, certyfikowany trener NLP, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), prezes „Fundacji Przyjaciół Dzieci Ariadna" w Warszawie. Od kilku lat prowadzi szkolenia, specjalizuje się w szkoleniach miękkich z dziedziny rozwoju osobowości.Z wykształcenia magister filologii i Informatyk, ukończyła liczne szkolenia doskonalące zakończone wydaniem certyfikatu m.in. Praktyk NLP, Mistrz-Praktyk NLP, Trener NLP; ITA Institute [...]

2015-04-07T09:00:20+00:00 Wykładowcy|

Ocena pracownicza jako narzędzie i funkcja zarządzania

Motyw szkolenia to opanowanie umiejętności dokonywania ocen pracownika w sposób motywujący do dalszego rozwoju. Uczestnicy szkolenia warsztatowego doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające dokonywać oceny okresowej i prowadzić rozmowy oceniające, w sposób motywujący do dalszego doskonalenia i rozwoju. W efekcie czego ocena staje się elementem i narzędziem systemu motywacyjnego i pozwala na skuteczne zarządzanie personelem. Warsztaty [...]

W co grają ludzie ? Analiza transakcyjna w biznesie

Celem szkolenia jest odkrycie swoich wyuczonych i nieświadomych skryptów w komunikacji interpersonalnej oraz wypracowanie planu strategii osobistej zmiany komunikacji. Szkolenie ma charakter zajęć interaktywnych. Prowadzone jest metodami aktywizującymi (80% ćwiczenia praktyczne, symulacje, 20% teoria). Szczególną uwagę zwracamy na indywidualny rozwój umiejętności każdego uczestnika, na jego indywidualne potrzeby oraz szukanie najlepszych dla niego rozwiązań, dzięki czemu [...]

2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty|

Barbara Antonowicz Wlazińska

Doświadczony i certyfikowany coach, trener biznesu, trener NLP, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej i doradczej oraz w zarządzaniu. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla firm i organizacji. Specjalizuje się w doradztwie w formie coachingu oraz w szkoleniach dedykowanych organizacjom będącym w procesie zmiany i rozwoju. Cechuje ją systemowe podejście do organizacji, skoncentrowane na modelowaniu [...]

2015-04-07T10:31:22+00:00 Wykładowcy|

Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną ?

jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania rozmowy rekrutacyjnej jako skutecznego narzędzia rekrutacji i naboru. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają i przetestują konkretne techniki i narzędzia: listy pytań kompetencyjnych, behawioralnych i projekcyjnych listy oczekiwanych odpowiedzii pozwalających na porangowanie kandydatów konkretne scenariusze rozmów zawierające pytania i odpowiedzi przykładowe próbki pracy i studia przypadku możliwe do [...]

2017-06-08T09:17:53+00:00 Kadry HR ZZL|

Grzegorz Pyliński

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi szkolenia oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2014 [...]

2015-04-07T07:15:01+00:00 Wykładowcy|

Pierwszy konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszony!

W okresie od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku -mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość aplikowania o wsparcie na badania przemysłowe, a także eksperymentalne prace rozwojowe. Efektem tego będzie powstanie gotowych do komercjalizacji – nowych, bądź w znacznym stopniu ulepszonych usług, technologii i produktów. Alokacja środków dla konkursu ogłoszonego w dniu 2 kwietnia [...]

2015-04-07T07:04:43+00:00 Aktualności|

MIiR ogłosiło konkurs w ramach POWER

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać [...]

2015-04-09T14:04:21+00:00 Aktualności|

Jak zdobyć dotacje unijne na założenie własnej działalności gospodarczej w roku 2015?

Pozyskiwanie dotacji unijnych na nową działalność gospodarczą. W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start. Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane [...]

2015-04-07T07:00:33+00:00 Aktualności|

Konkurs Projekty Innowacyjne i współpracy narodowej POKL

III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego [...]

2015-04-07T07:00:05+00:00 Aktualności|

Dotacje dla Kobiet. Pilotażowy program Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet. Nabór wniosków

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet Wnioski można składać w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r.   Dla kogo ? Dla Kobiet zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które: są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamierzają [...]

2015-04-07T06:58:53+00:00 Aktualności|

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną  Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować: opracowanie: oceny potencjału [...]

2015-04-07T06:55:48+00:00 Aktualności|

Dofinansowanie unijne

Pierwszy konkurs dla perspektywy 2014-2020. WWPE - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 ogłosiła konkurs Kto może składać wnioski - beneficjenci: jednostki administracji rządowej podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy) sądy i [...]

2015-04-07T06:55:07+00:00 Aktualności|

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok

Znamy już harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie unijne w konkursach dla PO Inteligentny Rozwój Pierwsze konkursy ogłoszone będą w lipcu 2015 roku. Typy projektów jakie będą mogły uzyskać dofinansowanie: proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw bony na innowacje dla MŚP ( finansowanie innowacji dla firm mikro, małych i średnich) umiędzynarodowienie krajowych klastrów ( cel wzrost innowacyjności i [...]

2015-04-07T06:54:16+00:00 Aktualności|

Szkolenia zamknięte

"Nie ma takiego szkolenia, którego nie moglibyśmy zrobić" Projektujemy i realizujemy szkolenia na zamówienie Klienta W naszych programach szkoleniowych pracujemy nad zmianą i kształtowaniem umiejętności i sprawności. Efektem wprowadzonych na tym poziomie są zmiany zachowania i środowiska. Nie pracujemy na poziomie zmiany przekonań, systemu wartości, wizji lub misji. Zmiany jakie mogą, ale [...]

2016-10-14T20:30:39+00:00 szkolenia zamknięte|

Nabory na wyższe stanowiska – audyt kompetencyjny

licencjonowane narzędzia selekcji i naboru - testy psychometryczne. Od kilku lat specjalizujemy się w doradztwie i audycie kompetencyjnym. autorskie narzędzia naboru i selekcji dla kilku naszych Klientów przeprowadziliśmy kilkanaście naborów na wyższe stanowiska kierownicze Zależnie od potrzeb i możliwości naszych Klientów wykorzystujemy: licencjonowane narzędzia selekcji i naboru strandaryzowane testy psychometryczne standaryzowane narzędzia [...]

2016-10-14T20:30:40+00:00 Doradztwo HR|

Pozyskiwanie dotacji

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 do wypełnienie krótkiej ankiety (pobierz). Zdiagnozujemy w ten sposób możliwości pozyskania środków unijnych ( źródła finansowania) oraz kierunki rozwoju firmy. Pomagamy w przygotowaniu: projektu inwestycji biznesplanu wniosku o dofinansowanie oraz świadczymy usługi doradcze przy realizacji i rozliczaniu dotacji. Global TC Sp. z [...]

2016-10-14T20:30:40+00:00 Doradztwo|

Jan Osiecki

Socjolog, doktorant na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW. Od 14 lat jest dziennikarzem, sprawozdawcą politycznym. Relacjonował m.in. proces akcesji Polski do struktur NATO oraz Unii Europejskiej. Zajęcia w kursie Urzędnik Mianowany prowadzi od 3 lat.

2015-03-30T09:50:59+00:00 Wykładowcy|

Zamówienia publiczne po nowelizacji. Podejście praktyczne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych. DEFINICJE, ZAKRES STOSOWANIA USTAWY I ZASADY OGÓLNE: 1. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. [...]

2017-06-29T10:10:46+00:00 Prawo i Finanse|

Andrzej Marek Kisiel

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor wielu publikacji i materiałów konferencyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze praktycznego stosowania prawa. Przeszkolił ponad 1500 pracowników firm i instytucji publicznych. Ceniony za pragmatyczne metody pracy podczas szkoleń i umiejętność przekazania wiedzy w sposób umożliwiający natychmiastowe zastosowanie jej w praktyce zawodowej.

2015-04-10T08:32:01+00:00 Wykładowcy|

Komunikacja w zespole

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny” John D. Rockefeller jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu skutecznego porozumiewania się w sytuacjach zawodowych, gdzie sprawna komunikacja jest jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia i podtrzymywania relacji z innymi. Ma ona bezpośrednie przełożenie [...]

2016-10-14T20:30:41+00:00 Rozwój osobisty|

Mazowieckie na językach

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach językowych realizowanych w ramach projektu „ Mazowieckie na językach" . Program projektu obejmuje kursy języka angielskiego na poziomie od A1 do B2 zakończone egzaminem i honorowanym na terenie całej Europy certyfikatem TELC. Kursy przygotowujące do TELC prowadzą licencjonowani egzaminatorzy. Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają wszystkie potrzebne do nauki materiały , [...]

2016-10-14T20:30:41+00:00 Pozostałe|

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Sezon wyjazdów powoli się zbliża. Jeśli w tym roku chcesz zrobić coś dla siebie oraz połączyć przyjemne z pożytecznym, mieć możliwość połączenia wyjazdów z zarabianiem pieniędzy, kurs skierowany jest właśnie do Ciebie. CEL SZKOLENIA Przygotowanie kandydatów do prawidłowej i legalnej pracy jako wychowawca wypoczynku Warunki przystąpienia do kursu: Skończone 18 lat. Wykształcenie [...]

2016-10-14T20:30:41+00:00 Pozostałe|

Kurs na kierownika wypoczynku

CELEM SZKOLENIA jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uprawnień do pełnienia funkcji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ADRESACI - DLA KOGO? Kurs skierowany jest dla osób, które chcą podjąć pracę w charakterze kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Warunki przystąpienia do kursu: Skończone 18 lat. Wykształcenie pedagogiczne 3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej [...]

2016-10-14T20:30:42+00:00 Pozostałe|

Ochrona danych osobowych – aspekty prawne i praktyczne

Zmiana statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwolnienie z obowiązku zgłaszania zbiorów danych do GIODO w określonych przypadkach i ułatwienie transferu danych stanowią najważniejsze obszary, w jakich od 1 stycznia 2015 r. zmieniła się ustawa o ochronie danych osobowych. Brak dokumentacji w zakresie procedur ochrony danych osobowych, kontroli nad udzielanymi zgodami na przetwarzanie danych i niedostosowanie systemu [...]

2017-06-29T10:16:24+00:00 Prawo i Finanse|

Diagnoza inteligencji w procesie rekrutacji i selekcji

Praktyka wykorzystania testów badających inteligencję w rekrutacji i selekcji. Warsztat zapoznaje z profesjonalnymi testami inteligencji w formie prezentacji i możliwości samobadania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących oraz nadzorujących procesy naboru i rekrutacji. Syntetycznie podany zbiór wiadomości niezbędnych do dalszej pracy i zrozumienia istoty mierzonych cech. prezentacja najpopularniejszych koncepcji dotyczących inteligencji stosowane współcześnie [...]

2017-02-19T13:57:50+00:00 Kadry HR ZZL|

Prezentacja psychologicznych technik rekrutacyjnych

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe techniki rekrutacyjne, w tym specjalny moduł szkolenia przeznaczono na prezentacje technik sprawdzających poszczególne kompetencje pracownicze oraz kompetencje kierownicze. Uczestnicy w ramach samobadania zapoznają się z testami psychologicznymi oraz ze specyfiką rozmowy kompetencyjnej, poznają wady i zalety każdej z metod, tak by skutecznie dostosować proces rekrutacji do indywidualnej specyfiki organizacji. [...]

2017-02-19T13:53:47+00:00 Kadry HR ZZL|

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020

jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej oraz zasadami jej udzielania i dokumentowania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Poruszone zostaną również różnice między istniejącymi a nowymi zasadami udzielania pomocy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy [...]

Studium wykonalności dla projektów UE – warsztaty

jest wprowadzenie uczestników do tematyki studium wykonalności, jego opracowania dla projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przedstawienie uwarunkowań procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego elementem wniosku o dofinansowanie projektu z  dotacji europejskich zgodnie z wymaganiami instytucji wdrażających i zarządzających. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej na każdym szczeblu, którzy w swojej pracy będą stykać [...]

Partnerstwo publiczno-prywatne w latach 2014-2020

jest przybliżenie zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, jakie będą obowiązywać w nowym okresie programowania UE oraz przedstawienie możliwości, jakie dają tego rodzaju partnerstwa obydwu stronom. Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych na poziomie gmin i powiatów, które będą realizować inwestycje w partnerstwie z jednostkami niepublicznymi, tj. przedsiębiorcami. Partnerstwo publiczno-prywatne – szanse i wyzwania stojące przed [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla Służby Zdrowia

POZYSKIWANIE DOTACJI DLA SŁUŻBY ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Szkolenie przeznaczone jest dla [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla Pomocy Społecznej

wiedzę o źródłach finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 źródła pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów wiedzę konieczną do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Kierownictwo i Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Unii Europejskiej. [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla Oświaty

Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Przedstawiciele oświaty zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Fundusze europejskie w perspektywie [...]

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zamierzone efekty szkolenia: WIEDZA Poszerzenie wiedzy na temat możliwości aplikowania po środki na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej UMIEJĘTNOŚCI Nabycie umiejętności wyszukiwania dostępnych środków finansowych Nabycie umiejętności kompleksowego wypełniania wniosków aplikacyjnych Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej POSTAWY [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla JST

Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Fundusze europejskie [...]

Małgorzata Rulińska

Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Ocenia projekty, trenerka EFS ze złotym certyfikatem, doradca specjalistyczny w Regionalnym Ośrodku EFS w Gorzowie Wielkopolskim (2010-2014), członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor polsko-duńskiej firmy szkoleniowo-doradczej i kierownik [...]

2015-04-03T12:12:33+00:00 Wykładowcy|

Metody szkoleń

Podczas szkoleń obejmujących kształtowanie kompetencji i umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie psychologii, najczęściej wykorzystujemy podejście systemowe, humanistyczno-egzystencjalne, analityczne i poznawcze, bazując na wieloletnim doświadczeniu. W uzasadnionych przypadkach integrujemy także podejście NLP (Neurolingwistyczne Programowanie), kulturowe (w tym antropologiczne i różnic kulturowych), oraz z kierunków Gestlat i Analizy Transakcyjnej. Dzięki precyzyjnej diagnozie, w połączeniu z systemowym spojrzeniem na [...]

2015-03-17T12:56:13+00:00 O nas|

Filozofia szkoleń

Dostosowywanie programu do potrzeb Klienta Krok 1: Badanie potrzeb Prezentowane metody pomiaru potrzeb szkoleniowych znajdą zastosowanie w procesie opracowywania i realizacji programów szkoleniowych, skoncentrowanych na osiąganych efektach. Studium przypadku (case study) Dyskusja Ćwiczenia z kamerą Gry terenowe (outdoor) Twórcze myślenie Prezentacje Praca w małych grupach Konsultacje indywidualne Obserwacja pracy Zabawy i gry Krok 2: Metodologia [...]

2015-03-17T12:54:02+00:00 O nas|

Krótko o Global TC

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń i doradztwa. Rozpoczęliśmy działalność w 1993 roku. Nasi Klienci to instytucje, firmy oraz osoby fizyczne. Do stałych nabywców szkoleń naszej firmy należą między innymi ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej, polskie i zagraniczne firmy. Jako jedna z pierwszych firm otrzymaliśmy znak jakości - akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na [...]

2016-11-25T19:21:59+00:00 O nas|

Kursy TELC

to Europejskie kursy i egzaminy certyfikujące znajomość języków obcych. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich zarówno przez uczelnie wyższe, pracodawców jak i administrację publiczną. Zostały stworzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Global TC jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC od ponad 9 lat. Organizujemy [...]

Kurs Urzędnik Mianowany 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy na Kurs Przygotowujący do Egzaminu na Urzędnika Mianowanego. W edycji 2016 proponujemy wiele nowych rozwiązań mających jeszcze bardziej pomóc naszym uczestnikom zdać egzamin i uzyskać mianowanie, są to m.in.: Facebook - www.facebook.com/global.szkolenia Szkolenia z Global Training Centre - każdego dnia nowe zagadnienie z modułu wiedzy lub umiejętności. Polub nasz [...]

2017-10-02T08:16:14+00:00 Dla Administracji|

Piotr Łoś

Licencjonowany doradca zawodowy. Doradca zawodowy, wykładowca i trener w licznych projeltach szkoleniowo - doradczych. Prowadzi doradztwo zawodowe zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak też warsztatów grupowych. Pracuje wykorzystując szeroki wachlarz trenerski. Wspólnie z klientami wypracowuje indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego oraz IPD. Wysoko ceniony za fachową wiedzę, doświadczenie, rzetelne przygotowanie do zajęć

2015-04-07T10:49:48+00:00 Wykładowcy|

Marcin Wilczak

Psycholog, trener, ekpert i praktyk w zakresie narzędzi psychometrycznych, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji i naborów. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia i doradztwo oraz przygotowuje autorskie narzędzia psychometryczne. Jest praktykiem w zakresie stosowania standaryzowanych narzędzi psychometrycznych. Zajmuje się diagnozą indywidualna i grupową - głównie z zastosowaniem standardowych technik diagnostycznych badających cechy [...]

2015-04-07T10:51:34+00:00 Wykładowcy|

Katarzyna Tofil

Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności interpersonalnych absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje umiejętności terapeutyczne doskonaliła w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4- letniej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej - INTRA . Posiada szerokie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym, w tym z podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. Na stałe związana [...]

2017-04-12T09:48:27+00:00 Wykładowcy|

Sławomir Gadomski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również dyplom ukończenia studiów MBA Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista w zakresie funduszy europejskich. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych (studiów wykonalności, biznes planów) dla podmiotów publicznych oraz prywatnych w ramach pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej (POIŚ, POIG, Regionalne Programy Operacyjne) oraz [...]

2015-03-17T12:46:45+00:00 Wykładowcy|

Stanisław Bienias

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Oceny), gdzie odpowiedzialny był za realizację procesu ewaluacji na poziomie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz [...]

2015-03-17T12:46:45+00:00 Wykładowcy|

Teresa Skarżyńska

Lektor i tłumacz, egzaminator TELC i LCCI Doświadczona lektorka i tłumaczka języka angielskiego i francuskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz podysplomowych studiów w zakresie specjalistycznych tłumaczeń w dziedzinie gospodarki, ekonomii, prawa i finansów. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Przygotowuje do egzaminów certyfikowanych. Szkoli zarówno w dziedzinie języka ogólnego, jak też w zakresie słownictwa specjalistycznego z dziedziny [...]

2015-04-07T10:53:59+00:00 Wykładowcy|

Karina Plucińska

Lektor i tłumacz języka angielskiego, koordynator metodyczny, egzaminator LCCI i TELC. Członek Komisji Egzaminacyjnych LCCI, TELC oraz Resortowych Komisji Egzaminacyjnych MON. Posiada uprawnienia tłumacza i nauczyciela języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia z zakresu umiejętności psychologiczno-biznesowych. Ceniona przez słuchacze za rzetelne [...]

2015-04-07T10:55:03+00:00 Wykładowcy|

Barbara Nasterska

Lektor i egzaminator TELC i LCCI Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczona lektorka języka angielskiego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe zarówno w języku ogólnym, jak i specjalistycznym w dziedzinie biznesu, prawa, finansów, mediów. Przygotowuje słuchaczy do egzaminów certyfikowanych. Ceniona za rzetelne przygotowanie do zajęć, indywidualizację procesu dydaktycznego, jasny przekaz wiedzy i umiejętności oraz umiejętność budowania przyjaznej atmosfery [...]

2015-04-07T10:55:49+00:00 Wykładowcy|

Michał Mróz

Lektor, tłumacz i egzaminator TELC i LCCI. Doświadczony lektor i tłumacz języka angielskiego. Prowadzi kursy indywidualne i grupowe w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego w biznesie, gospodarce, ekonomii, prawie, finansach. Ceniony za niestandardowe metody pracy wykorzystujące podczas zajęć materiały autentyczne zaczerpniete z prasy i mediów zagranicznych

2015-04-07T10:56:28+00:00 Wykładowcy|

Michał Rutkowski

Trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Wykładowca na kilku prestiżowych uczelniach. Pełnił funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji [...]

2015-04-07T13:56:16+00:00 Wykładowcy|

Katarzyna Mianowska

Psycholog ze specjalizacją szkolenia i trening interpersonalny. Prowadzi warsztaty z zakresu komptencji społecznych oraz trening twórczości. Zawodowo związana z jednym z banków, gdzie odpowiedzialna jest między innymi za badanie potrzeb szkoleniowych, weryfikację oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych oraz logistyke i kontrolę budżetu szkoleń. Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła Kurs Pomocy [...]

2016-10-14T20:30:46+00:00 Wykładowcy|

Marek Ignar

Od 2010 r. prowadzi projekty szkoleniowe m. in. z monitorowania i ewaluacji, metodologii tworzenia strategii rozwoju, a także przewodzi zespołom badawczym realizującym ewaluacje lokalnych strategii rozwoju. Od ponad 11 lat zawodowo związany z przygotowaniem oraz realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Był odpowiedzialny m. in. za sprawozdawczość, monitoring i ewaluację programu przedakcesyjnego [...]

2015-03-17T12:47:03+00:00 Wykładowcy|

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, [...]

2016-05-16T08:20:51+00:00 Wykładowcy|

Patryk Hulist

Lektor, tłumacz języka angielskiego, egzaminator LCCIi i TELC. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Kursy językowe prowadzi od 10 lat. Szkoli zarówno w zakresie słownictwa ogólnego, jak też specjalistycznego w dziedzinie biznesu, administracji, mediów. Prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, w tym TELC, LCCI, FCE, CAE oraz CPE. Szkoli zarówno w formie zajęć grupowych, jak też indywidualnych. Słuchacze [...]

2015-04-07T10:58:26+00:00 Wykładowcy|

Paweł Kolas

Trener i moderator strategii rozwojowych, wizerunkowych i informacyjnych. Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Departamentu Obsługi Inwestorów w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ/PAIIZ) w Warszawie (1999-2004). Kontraktowy wykładowca w – Instytucie Europeistyki UJ w Krakowie i Wydziału Prawa i Administracji UW w Warszawie. Ekspert merytoryczny programu STRATEGICZNIE DLA POLSKI (zarządzanie, monitoring, ewaluacja – szkolenia dla [...]

2015-03-17T12:47:03+00:00 Wykładowcy|

Dr Artur Bartoszewicz

Doświadczony wykładowca, doradca, konsultant w zakresie zarządzania dotacjami UE, ekspert ds. funduszy europejskich. W zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, przygotowywania wniosków o dotacje, tworzenia biznes planów, studium wykonalności i analiz ekonomicznych współpracował m.in. z Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, oraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia [...]

2015-03-17T12:47:20+00:00 Wykładowcy|

Dawid Piwowarczyk

Prawnik i ekonomista, doktorant, nauczyciel i trener, od ponad dziesięciu lat członek władz i fundraiser w kilku NGO-sach. Prowadził przygotowanie, aplikowanie, ocenianie i rozliczanie ponad 180 projektów (realizowanych przez NGO, JST, inne organy państwa) o łącznej wartości ponad 700 milionów złotych. Posiada praktyczną wiedzę zdobytą zarówno jako faundraiser, jak i osoba działająca w imieniu osób [...]

2015-03-17T12:47:20+00:00 Wykładowcy|

Karolina Daszkiewicz Ścibak

Trener biznesu, psycholog pracy, doradca zawodowy, ekspert w zakresie HR i ZZL, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji, selekcji i naborów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu HR, ZZL. wykorzystania narzędzi ZZL w zarządzaniu organizacją. Prowadzi eksperckie szkolenia i warsztaty w zakresie modelowania kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej w organizacji, wywierania wpływu, motywowania i przywództwa, budowania [...]

2016-10-14T20:30:46+00:00 Wykładowcy|