Bożena Małkowska-Baranowska

Pedagog z ponad 20 letnim stażem, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Resocjalizacji i Problemów Społecznych (IPSiR) na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja wychowawcza, psychologiczna.

Ukończyła Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe: Trening Grupowy i Terapia /Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego/, Poradnictwo zawodowe, Organizacja i zarządzanie oświatą, Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji.
Przez 15 lat pełniła rolę społecznego kuratora sądowego ds. rodziny i nieletnich.
Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trener psychologicznego warsztatu grupowego, instruktor programu profilaktycznego III Elementarz czyli Siedem kroków, autor i realizator warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców, trener Treningu Zastępowania Agresji ART wg Goldsteina. Współpracuje w charakterze wykładowcy z uczelniami wyższymi, ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli, JST. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, wychowawczych oraz profilaktyki i socjoterapii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

2017-09-19T10:20:28+00:00 Aktualności|