Metody szkoleń

Podczas szkoleń obejmujących kształtowanie kompetencji i umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie psychologii, najczęściej wykorzystujemy podejście systemowe, humanistyczno-egzystencjalne, analityczne i poznawcze, bazując na wieloletnim doświadczeniu. W uzasadnionych przypadkach integrujemy także podejście NLP (Neurolingwistyczne Programowanie), kulturowe (w tym antropologiczne i różnic kulturowych), oraz z kierunków Gestlat i Analizy Transakcyjnej. Dzięki precyzyjnej diagnozie, w połączeniu z systemowym spojrzeniem na [...]

2015-03-17T12:56:13+00:00 O nas|

Filozofia szkoleń

Dostosowywanie programu do potrzeb Klienta Krok 1: Badanie potrzeb Prezentowane metody pomiaru potrzeb szkoleniowych znajdą zastosowanie w procesie opracowywania i realizacji programów szkoleniowych, skoncentrowanych na osiąganych efektach. Studium przypadku (case study) Dyskusja Ćwiczenia z kamerą Gry terenowe (outdoor) Twórcze myślenie Prezentacje Praca w małych grupach Konsultacje indywidualne Obserwacja pracy Zabawy i gry Krok 2: Metodologia [...]

2015-03-17T12:54:02+00:00 O nas|

Krótko o Global TC

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń i doradztwa. Rozpoczęliśmy działalność w 1993 roku. Nasi Klienci to instytucje, firmy oraz osoby fizyczne. Do stałych nabywców szkoleń naszej firmy należą między innymi ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej, polskie i zagraniczne firmy. Jako jedna z pierwszych firm otrzymaliśmy znak jakości - akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na [...]

2016-11-25T19:21:59+00:00 O nas|