Projekty unijne w latach 2014-2020 na rzecz szkolnictwa wyższego

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów. Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu. Pracownicy uczelni, fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz uczelni, instytutów naukowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, biur [...]

Innowacje społeczne w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

Jest przekazanie wiedzy na temat innowacji społecznych oraz inspiracji do ich projektowania. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość kreatywnego wymyślania pomysłów na innowacyjne rozwiązania przedstawionych problemów społecznych. Uzyskają podstawową wiedzę na temat projektowania innowacji według metodologii service design. Osoby zainteresowane projektowaniem innowacji społecznych, w szczególności: pracownicy instytucji pomocy społecznej, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, ogólnopolskich [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla Służby Zdrowia

POZYSKIWANIE DOTACJI DLA SŁUŻBY ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Szkolenie przeznaczone jest dla [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla Pomocy Społecznej

wiedzę o źródłach finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 źródła pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów wiedzę konieczną do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Kierownictwo i Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Unii Europejskiej. [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla Oświaty

Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Przedstawiciele oświaty zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Fundusze europejskie w perspektywie [...]

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zamierzone efekty szkolenia: WIEDZA Poszerzenie wiedzy na temat możliwości aplikowania po środki na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej UMIEJĘTNOŚCI Nabycie umiejętności wyszukiwania dostępnych środków finansowych Nabycie umiejętności kompleksowego wypełniania wniosków aplikacyjnych Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej POSTAWY [...]

Fundusze UE 2014-2020 dla JST

Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Fundusze europejskie [...]