Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Dla kogo: - wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; - psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w [...]

Social media w praktyce – krok po kroku w społecznościach. Jak zacząć i wykorzystać media społecznościowe w komunikacji z klientami?

Poznanie możliwości komunikacji w ramach social media Prezentacja efektywnych narzędzi i platform do realizacji zdefiniowanych celów Sztuka skutecznej komunikacji z uwzględnieniem specyfiki medium (treść, grafika, wideo) Pomiar efektywności realizowanych akcji komunikacyjnych w społecznościach Trendy i wyzwania social media Specjaliści ds. e-marketingu i marketingu offline planujący lub rozpoczynający przygodę z komunikacją w social media [...]

2017-08-29T12:45:58+00:00 Rozwój osobisty|

SEM, czyli 100% praktyki o pozycjonowaniu, kampaniach Adwords i Google Analytics. Jak wykorzystać potencjał wyszukiwarki i mierzyć skuteczność aktywności online?

Poznanie zasad pozycjonowania serwisu w wyszukiwarkach Przedstawienie koncepcji SEM z uwzględnieniem realizacji kampanii Adwords Przybliżenie słownictwa i prezentacja narzędzi wspierające Ocena i raportowanie skuteczności działań z uwzględnieniem Google Analytics Specjaliści ds. e-marketingu, marketingu i Public Relations Osoby związane z marketingiem offline, redaktorzy i dziennikarze internetowi kierownicy i dyrektorzy nadzorujący komunikację marketingową i sprzedaż [...]

2017-08-29T12:46:39+00:00 Rozwój osobisty|

Jak zaprojektować i zoptymalizować serwis WWW

Przybliżenie specyfiki prowadzenia projektów z zakresu tworzenia WWW Przedstawienie zasad zarządzania projektami internetowymi – użyteczność (usability) i najlepsze praktyki Omówienie nowych trendów w projektowaniu WWW Prowadzenie działań e-marketingowych w ramach mobilnego Internetu, projektowanie mobilnych serwisów Omówienie koncepcji testowania i weryfikacji skuteczności projektów pod kątem sprzedaży i efektywnej komunikacji Szkolenie adresowane jest do menedżerów [...]

2017-08-29T12:47:15+00:00 Rozwój osobisty|

Mediacje i negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności określania i osiągania założonych rezultatów podczas negocjacji, korzystnych dla obu stron wykraczających poza standardowe rozwiązania. Specjalnie dobrana tematyka szkolenia ma na celu zaznajomienie uczestników z działaniami na każdym etapie negocjacji, począwszy od przygotowania do rozmów, a skończywszy na zatwierdzeniu warunków umowy końcowej. Szkolenie to polecamy w szczególności wszystkim, którzy mają [...]

2017-06-07T11:00:46+00:00 Rozwój osobisty|

Reklama w e-biznesie

W dzisiejszych czasach bez ruchów marketingowych nie możliwe jest osiągnięcie sukcesu, więc warto zoptymalizować działania firmy za pomocą wykorzystania reklamy internetowej, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą potrafili tworzyć kampanie reklamowe w Internecie. Uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia strategii marketingowej za pomocą reklamy w Internecie. Szkolenie przeznaczone jest dla każdego pracownika i [...]

2017-02-19T14:00:57+00:00 Rozwój osobisty|

Social Media Marketing

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą potrafili wykorzystać media społecznościowe do stworzenia spójnej strategii marketingowej. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zapoznać się z zasadami tworzenia i zarządzania wizerunkiem firmy w social media. Szkolenie przeznaczone jest dla każdego pracownika i pracodawcy, któremu zależy na wykorzystaniu social media do stworzenia spójnej strategii marketingowej. Wstęp do marketingu – [...]

2017-02-19T14:02:38+00:00 Rozwój osobisty|

Szkoła motywowania. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Program proponowanego szkolenia ma odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zatrzymać pracowników w naszej organizacji? Jakie potrzeby pracowników musi zaspokajać ich praca? Jak zharmonizować cele pracowników z celami firmy? Jak prawidłowo rozłożyć akcenty motywacji? Dlaczego pracownicy na niższych stanowiskach także muszą mieć poczucie sukcesu? Na czym polega motywacja przez współpracę? Dlaczego warto okazywać osobiste zainteresowanie sprawami [...]

Stres – zarządzanie stresem oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Trening

Motyw szkolenia to opanowanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem przez opanowanie umiejętności identyfikacji czynników stresogennych, rozpoznawania objawów i stworzenie strategii przeciwdziałania sytuacjom stresującym Menedżerowie, kadra kierownicza, zespoły pracownicze Zagadnienia poruszane podczas warsztatów Stres - stan - proces - reakcja stres jako bodziec , jako reakcja na przykry bodziec, jako dynamiczna relacja i proces mechanizm [...]

2017-06-07T11:06:03+00:00 Rozwój osobisty|

Efektywne kierowanie zespołem i projektem – umiejętności i narzędzia sprawnego menadżera

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy i umiejętności z obszaru efektywnego zarządzania zespołami, w tym w szczególności w obszarze W efekcie dwudniowe szkolenie pozwala nabyć umiejętności w obszarze: zasad kierowania i funkcjonowania efektywnych zespołów pracowniczych wykorzystania indywidualnego potencjału członków zespołu przez poznanie technik rozpoznawania ról zespołowych i indywidualnych metod motywowania rozpoznawania i rozwiązywania kryzysów [...]

Zarządzanie w kryzysie, w konflikcie i w sytuacji zmiany

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania w kryzysie, w sytuacji zmiany i konfliktu jako kluczowe dla skutecznego reagowania w biznesie.  „Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego dnia kładziesz się spać z poczuciem [...]

Trening kontroli złości

Nabycie nowych, alternatywnych technik radzenia sobie ze złością i agresją w sposób asertywny Każdy, kto chce nabyć nowych umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy i w życiu osobistym? Żyjemy w agresywnym społeczeństwie i przestępczość oraz agresja są coraz większym problemem społecznym. Niestety agresja jest zazwyczaj zachowaniem [...]

2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty|

Ocena pracownicza jako narzędzie i funkcja zarządzania

Motyw szkolenia to opanowanie umiejętności dokonywania ocen pracownika w sposób motywujący do dalszego rozwoju. Uczestnicy szkolenia warsztatowego doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające dokonywać oceny okresowej i prowadzić rozmowy oceniające, w sposób motywujący do dalszego doskonalenia i rozwoju. W efekcie czego ocena staje się elementem i narzędziem systemu motywacyjnego i pozwala na skuteczne zarządzanie personelem. Warsztaty [...]

W co grają ludzie ? Analiza transakcyjna w biznesie

Celem szkolenia jest odkrycie swoich wyuczonych i nieświadomych skryptów w komunikacji interpersonalnej oraz wypracowanie planu strategii osobistej zmiany komunikacji. Szkolenie ma charakter zajęć interaktywnych. Prowadzone jest metodami aktywizującymi (80% ćwiczenia praktyczne, symulacje, 20% teoria). Szczególną uwagę zwracamy na indywidualny rozwój umiejętności każdego uczestnika, na jego indywidualne potrzeby oraz szukanie najlepszych dla niego rozwiązań, dzięki czemu [...]

2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty|

Komunikacja w zespole

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny” John D. Rockefeller jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu skutecznego porozumiewania się w sytuacjach zawodowych, gdzie sprawna komunikacja jest jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia i podtrzymywania relacji z innymi. Ma ona bezpośrednie przełożenie [...]

2016-10-14T20:30:41+00:00 Rozwój osobisty|

Kursy TELC

to Europejskie kursy i egzaminy certyfikujące znajomość języków obcych. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich zarówno przez uczelnie wyższe, pracodawców jak i administrację publiczną. Zostały stworzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Global TC jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC od ponad 9 lat. Organizujemy [...]