„Jak wygrać przetarg”

Jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego ubiegania się o udzielenie zamówienia Pracowników, którzy są odpowiedzialni za ubieganie się o udzielenie zamówienia Pojęcia Zasada udzielania zamówień Opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszenia związane z postępowaniem. Kryteria oceny ofert Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania. Przesłanki wykluczenia z postępowania. Wadium Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Jak przygotować [...]

2016-10-14T20:30:35+00:00 Szkolenia wyjazdowe|