Dariusz Matuk

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej na specjalizacjach dla pracowników socjalnych i kierowników OPS.

2017-08-22T08:41:08+00:00 Wykładowcy|