Dawid Piwowarczyk

Prawnik i ekonomista, doktorant, nauczyciel i trener, od ponad dziesięciu lat członek władz i fundraiser w kilku NGO-sach. Prowadził przygotowanie, aplikowanie, ocenianie i rozliczanie ponad 180 projektów (realizowanych przez NGO, JST, inne organy państwa) o łącznej wartości ponad 700 milionów złotych. Posiada praktyczną wiedzę zdobytą zarówno jako faundraiser, jak i osoba działająca w imieniu osób indywidulanych i instytucji pełniących funkcje donatora (m.in.: jako pracownik etatowy ocenił ok. 120 wniosków o współfinansowanie projektów „twardych” i „miękkich” ze środków unijnych).
Ponad 100 dni szkoleniowych z zakresu prawa, zarządzania i środków unijnych, w których uczestniczyło ponad 3000 pracowników sektora biznesu, samorządowców, urzędników administracji centralnej oraz przedstawicieli NGO.

2015-03-17T12:47:20+00:00 Wykładowcy|