Diagnoza inteligencji w procesie rekrutacji i selekcji

Praktyka wykorzystania testów badających inteligencję w rekrutacji i selekcji. Warsztat zapoznaje z profesjonalnymi testami inteligencji w formie prezentacji i możliwości samobadania.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących oraz nadzorujących procesy naboru i rekrutacji.
Syntetycznie podany zbiór wiadomości niezbędnych do dalszej pracy i zrozumienia istoty mierzonych cech.

 • prezentacja najpopularniejszych koncepcji dotyczących inteligencji
 • stosowane współcześnie metody pomiaru inteligencji wraz z ich wadami i zaletami (dokładność, czyli trafność i rzetelność pomiaru, pomiar jednego wspólnego lub wielu czynników, badania grupowe a badania indywidualne)
 • omówienie specyfiki testów psychometrycznych jako narzędzi wykorzystywanych przez psychologów
 • biologiczne a kulturowe zdeterminowanie inteligencji. Inteligencja jako efekt wychowania i kształcenia lub cecha odziedziczalna.

Praktyka pracy z metodami pomiaru, rodzajami zadań testowych, zależnościami pomiędzy osiągniętym w czasie rekrutacji wynikiem testowym a poziomem funkcjonowania w organizacji oraz pozwalający uczestnikowi szkolenia na wejście w rolę osoby badanej – rekrutowanej i wykonanie identycznych zadań.

 • wyniki osiągane w testach i badaniach mierzących inteligencję a wynik rzeczywisty
 • czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik – rola emocji, motywacji i doświadczenia osoby badanej
 • błędy atrybucji w procesie rekrutacji a inteligencja. Rola oczekiwań badacza i efekt tzw. „samorealizującej się przepowiedni” – efekt Pigmaliona, efekt Liwy.
 • mierzona inteligencja a poziom funkcjonowania osoby w organizacji, wpływ inteligencji na efektywność pracownika
 • poszczególne składowe inteligencji ogólnej oraz specyficzne zdolności kandydatów a dopasowanie do poszczególnych stanowisk pracy i branż
 • stosowane współcześnie testy inteligencji, oraz zdolności, które one mierzą
 • rozwiązanie przez uczestników profesjonalnego testu inteligencji oraz otrzymanie od prowadzącego informacji zwrotnej na temat osiągniętego wyniku
 • prezentacja i omówienie zadań mierzących różne rodzaje zdolności, analogicznych z zadaniami stosowanymi w psychometrycznych testach inteligencji
 • omówienie możliwości przygotowania autorskich testów dostosowanych do potrzeb konkretnej organizacji i konkretnych stanowisk
Warszawa 06-07.03.2017
Warszawa 05-06.06.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2017-02-19T13:57:50+00:00 Kadry HR ZZL|