Dotacje dla Kobiet. Pilotażowy program Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet. Nabór wniosków

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Wnioski można składać w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r.

 

Dla kogo ? Dla Kobiet zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

 • są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.

 • województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;
 • województwo kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;
 • województwo zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;
 • województwo świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;
 • województwo podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;
 • województwo dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;
 • województwo pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;
 • województwo mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

 

Współfinansowanie ze środków Pożyczki można przeznaczyć na

 • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
 • rozwój działalności gospodarczej.

Co można sfinansować? Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki

 • pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakup materiałów i wyposażenia;
 • ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Źródło informacji: http://www.parp.gov.pl

2015-04-07T06:58:53+00:00 Aktualności|