Dotacje nie mają wakacji. Poniżej zebraliśmy dla Państwa aktualne konkursy, gdzie nabór rozpoczyna się jeszcze w lipcu.

1. [POWER Małopolska] 20-27.07.2015 – 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

2. [RPO Śląskie] 27.07 – 10.08.2015 Wsparcie sektora ekonomii społecznej

3. [RPO Śląskie] 27.07 – 30.10.2015 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

4. [POWER Śląskie] 27.07 – 10.08 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

5. [RPO Lubuskie] 30.07 – 15.09.2015 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

6. [RPO Łódzkie] 31.07 – 21.08.2015 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

7. [RPO Śląskie] 31.07 – 30.09.2015 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

8. [RPO Śląskie] 31.07 – 30.09.2015 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

9. [RPO Wielkopolska] 31.07 – 13.08.2015 – Ekonomia społeczna – projekty konkursowe

10. [RPO Wielkopolska] 31.07.2015 – 13.08.2015 – Uczenie się przez całe życie

11. [RPO Śląskie] 27.07 – 30.10.2015 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

2015-07-16T10:24:18+00:00 Aktualności|