E-PUAP aspekt praktyczno – prawny

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z prowadzeniem postępowań administracyjnych w oparciu o dokument elektroniczny. Uczestnicy nabędą wiedzę praktyczną min. w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych stosowanych w administracji publicznej. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady stosowania podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy kursantów w aspekcie praktycznego stosowania przepisów prawa.
 1. Czym jest E-PUAP ? Jakie sprawy możemy „załatwić” przy użyciu E-PUAP ?
 2. Pojęcie dokumentu elektronicznego.
 3. Kiedy możemy stosować dokument elektroniczny.
 4. Podpis elektroniczny – podstawa prawna, zasady stosowania.
 5. Elektroniczny obieg dokumentów w jednostce, a E-PUAP.
 6. Profil zaufany – kiedy stosujemy ?
 7. Bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych.
 8. Czym jest e-mail w myśl obowiązujących przepisów prawa ?
 9. Archiwizacja dokumentów elektronicznych.
 10. Zasady prowadzenia korespondencji przy użyciu E-PUAP.
 11. Prowadzenie postępowania administracyjnego przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej.
 12. Kodeks Postępowania Administracyjnego – zakres związany z „elektronicznym postępowaniem”.
 13. Podsumowanie szkolenia.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu opartego na materiałach przygotowanych przez prowadzącego i prezentacji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania prowadzącemu związane z ich pracą zawodową w obszarze tematyki szkolenia. W czasie trwania wykładów rozwiązywane będą kazusy oraz omawiane będzie orzecznictwo sądowe związane z tematyką E-PUAP, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

8 godzin szkoleniowych:

Warszawa 28.09.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

Cena: od 550 zł netto

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-08T09:13:37+00:00 Dla Administracji|