Egzekucja należności na rzecz gminy

Szkolenie ma na celu poprawę skuteczności windykacji należności publicznoprawnych gmin. Omówione zostaną przepisy i tryb postępowania dotyczące min. odpowiedzialności współmałżonków spadkobierców i osób trzecich z szczególnym uwzględnieniem członków zarządów sp. zoo i spółek akcyjnych.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.
 1. Akty normatywne regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji
 2. Prawidłowość doręczania pism w toku postępowania egzekucyjnego
 3. Właściwość miejscowa i rzeczowa organów egzekucyjnych w egzekucji pieniężnej
 4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 5. Badanie dopuszczalności egzekucji obowiązków w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji
 6. Badanie prawidłowości sporządzonego tytułu wykonawczego i doręczenia upomnienia
 7. Postanowienie o zwrocie tytułu wykonawczego
 8. Wszczęcie egzekucji
 9. Wyłączenie spod egzekucji określonych składników majątkowych dłużnika
 10. Omówienie rodzajów egzekucji
 11. Zwolnienie składników majątkowych dłużnika spod egzekucji
 12. Postępowanie w przypadku zgłoszenia zarzutów przez zobowiązanego
 13. Skarga na czynności organu egzekucyjnego
 14. Prawa i obowiązki organu egzekucyjnego w toku egzekucji
 15. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 16. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 17. Koszty egzekucyjne
 18. Zbieg egzekucji – przyłączenie się do egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego z nieruchomości
 19. Postępowanie zabezpieczające należności pieniężne
 20. Postępowanie egzekucyjne w administracji a postępowanie upadłościowe

Warszawa 02.10.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

430 zł/os
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-07T11:30:10+00:00 Dla Administracji|