Gospodarka nieruchomościami

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką nieruchomościami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST.
 1. Przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny.
 2. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości.
 3. Podział nieruchomości.
 4. Opłata adiacencka podstawy funkcjonowania.
 5. Opłata adiacencka, a renta planistyczna – najważniejsze różnice.
 6. Pojęcie użytkowania wieczystego.
 7. Służebności przesyłu.
 8. Obrót nieruchomościami publicznymi.
 9. Pojęcie prawa pierwokupu.
 10. Wydzielenie działki pod drogi publiczne.
 11. ”Spec” ustawa drogowa, a gospodarka nieruchomościami.
 12. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa w myśl obowiązujących przepisów.
 13. Specyfika sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
 14. Wywłaszczenie nieruchomości –
 15. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
 16. Stan prawny nieruchomości w kontekście roszczeń byłych właścicieli lub ich spadkobierców.
 17. Regulacja zaszłości na gruntach Skarbu Państwa.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu opartego na materiałach przygotowanych przez prowadzącego i prezentacji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania prowadzącemu związane z ich pracą zawodową. W czasie trwania wykładów rozwiązywane będą kazusy oraz omawiane będzie orzecznictwo sądowe związane z tematyką gospodarowania nieruchomościami.

8 godzin szkoleniowych:

Warszawa 28.09.2017
Warszawa 12.09.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

Cena: od 550 zł netto

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-07T11:47:32+00:00 Dla Administracji|