Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok

Znamy już harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie unijne w konkursach dla PO Inteligentny Rozwój

Pierwsze konkursy ogłoszone będą w lipcu 2015 roku. Typy projektów jakie będą mogły uzyskać dofinansowanie:

  • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  • bony na innowacje dla MŚP ( finansowanie innowacji dla firm mikro, małych i średnich)
  • umiędzynarodowienie krajowych klastrów ( cel wzrost innowacyjności i konkurencyjności na rynkach międzynarodowych)
  • ochrona praw własności przemysłowej
  • finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
  • wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym
  • wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS

Źródło informacji: http://www.parp.gov.pl

2015-04-07T06:54:16+00:00 Aktualności|