Indywidualny plan działania i wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności budowania relacji z klientem/rodziną oraz nabycie umiejętność w zakresie tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pracownicy Ośrodków Pomocy Społeczne i Ośrodków Pomocy Rodzinie.

 • Integracja grupy
  1. Przedstawienie planu szkolenia
  2. Poznanie oczekiwań uczestników szkolenia
  3. Wzajemne poznanie się Stworzenie zasad pracy w grupie
 • Budowanie dobrej relacji z osobą/rodziną
  1. Techniki właściwej komunikacji (parafraza, komunikaty typu JA, komunikaty typu FUO)
  2. Umiejętności aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, klaryfikacja, dopytywanie o szczegóły)
 • Analiza sytuacji kryzysowej w rodzinie
  1. Zbieranie informacji o rodzinie – na co zwracać uwagę?
  2. Sztuka zadawania pytań – kształtowanie umiejętności zadawania pytań otwartych i zamkniętych w kontakcie z klientem
  3. Wydobywanie zasobów – budowanie pozytywnego obrazu klienta/rodziny
 • Budowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie cz.1
  1. Motywowanie klienta/rodziny do podejmowania zmian – stadia zmiany (prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, rozwiązanie)
  2. Elementy dialogu motywującego – określenie momentu, w którym jest klient, rozbudzenie ambiwalencji)
  3. Elementy terapii krótkoterminowej – narzędzia pomocne w kontakcie z klientem – klient ekspertem własnego życia
 • Budowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie cz.2
  1. Określenie celu z zastosowaniem SMART
  2. Wizja preferowanej przyszłości
  3. Budowanie sieci wsparcia
  4. Oferta pomocy rodzinie

Szkolenie ma charakter warsztatowy, z wykorzystaniem następujących metod:

 • wykład konwersacyjny
 • praca warsztatowa, w tym: ćwiczenia indywidualne i praca w grupie
 • superwizja – praca na własnych doświadczeniach
 • dyskusja – wymiana doświadczeń

Przyjęta metodyka zajęć uwzględnia zapotrzebowanie uczestników szkolenia na pozyskiwanie wiedzy, jak również umożliwia zwiększanie kompetencji psychospołecznych związanych ze zdolnością do problematyzowania zagadnień szkoleniowych, tym samy przyczynia się do rozwoju umiejętności prowadzenia refleksyjnej praktyki.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

360 zł netto/osoba*
Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:36:40+00:00 Pomoc Społeczna|