Informacja zwrotna w trybie bieżącym

Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z przekazywaniem informacji zwrotnej na bieżąco, zapewniając dobrą współpracę. Kształtowanie kompetencji komunikatywności i zwiększanie świadomości wagi efektów dobrze i źle skonstruowanej informacji zwrotnej.

Dla kierujących zespołami i pracujących w projektach i zespołach funkcyjnych. Dla wszystkich, dla których kompetencja komunikatywności i dobra współpraca są ważne

Plan szkolenia:

Komunikacja – miejsce informacji zwrotnej:

 • model komunikacji – rola nadawcy i odbiorcy
 • intencje, fakty, opinie i uczucia w komunikacji
 • narzędzia odbiorcy i nadawcy – werbalne i niewerbalne
 • czym jest sprzężenie zwrotne?
 • Działanie sprzężenia zwrotnego

Informacja zwrotna:

 • funkcja i cele informacji zwrotnej
 • korzyści płynące z informacji zwrotnej
 • rodzaje informacji zwrotnej
 • kompetencje związane z informacją zwrotną: przekaż, pozyskaj, przyjmij
 • zasady przekazywania opisowej informacji zwrotnej
 • informacja zwrotna bieżąca korygująca i pozytywna
 • struktura bieżącej informacji zwrotnej
 • informacja bieżąca dotycząca zadania, relacji w zespole, zachowania

Sposoby komunikacji a informacja zwrotna:

 • analiza transakcyjna a informacja zwrotna
 • treść a sposób wypowiadania informacji zwrotnej
 • efekt spodziewany i nieoczekiwany a wiedza o odbiorcy

Rola pozytywnej informacji zwrotnej:

 • sposoby chwalenia a zmiany zachowań i działań
 • co chwalić i jak często czyli zmiana natężenia i obszar oddziaływania
 • aby nie przechwalić….

Konstruktywna korygująca informacja zwrotna i jej rola:

 • zasady dotyczące krytykowania podwładnych, współpracowników i… przełożonych
 • od czego zależy skuteczność krytyki?
 • kiedy krytyka niszczy zamiast motywować?
 • efektywne przekazywanie uwag krytycznych

Narzędzia udzielania informacji zwrotnej:

 • sposoby doceniania
 • sposoby konstruktywnego krytykowania
 • gdy pojawiają się emocje…
 • koło opanowania emocji
 • efekty nadmiernych emocji w przekazywaniu informacji zwrotnej

Opory przed udzielaniem informacji zwrotnej:

 • kompetencja komunikatywności a informacja zwrotna
 • opory w relacji z przełożonymi
 • opory w relacjach ze współpracownikami
 • opory w relacjach z podwładnymi
 • sposoby zmniejszania ilościowo i jakościowo oporów

Informacja zwrotna „w moim kierunku”

 • Poszukiwanie informacji zwrotnej – własne działania
 • Świadomość i odpowiedzialność za komunikaty z obu stron
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej i reakcje z tym związane

Wartość informacji zwrotnej w firmie

 • Informacja zwrotna wartością firmową – działania, efekty
 • Współpraca między działami funkcyjnymi i projektami a zapewnianie informacji zwrotnej
 • Rola informacji zwrotnej w zmianach i kryzysie

Podsumowanie szkolenia

26-27 marca 2018 – Warszawa

890 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2018-01-02T13:06:08+00:00 Biznes i Zarządzanie|