Innowacje społeczne w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020

Jest przekazanie wiedzy na temat innowacji społecznych oraz inspiracji do ich projektowania. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość kreatywnego wymyślania pomysłów na innowacyjne rozwiązania przedstawionych problemów społecznych. Uzyskają podstawową wiedzę na temat projektowania innowacji według metodologii service design.
Osoby zainteresowane projektowaniem innowacji społecznych, w szczególności: pracownicy instytucji pomocy społecznej, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, szkół i placówek systemu oświaty, uczelnie, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej i oczywiście organizacje pozarządowe.
  • definicje i przykłady innowacji społecznych,
  • finansowanie innowacji społecznych (fundusze europejskie, konkursy oraz inne sposoby finansowania)
  • etapy projektowania innowacji społecznych
  • warsztat projektowania w interdyscyplinarnych zespołach.
UWAGA: INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE OPUBLIKOWAŁY HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA
2016 R
Warszawa 25.05.2016
Cena 390 zł/osobę

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin i miejsce:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF