Instrumenty inżynierii finansowej – 2014-2020

Celem szkolenia jest omówienie doświadczeń z wykorzystania obecnie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej (JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne) w kontekście planowanych do wprowadzenia instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020.
Pracownicy instytucji, które wdrażały instrumenty inżynierii finansowej w przeszłości – pozwoli zapoznać się ze zmianami, które są liczne, przez co będzie pomocne w praktycznym zastosowaniu tych instrumentów w nowej perspektywie.
 1. Pojęcie instrumentów inżynierii finansowej (IF) i ich główne założenia.
 2. Rola IF w perspektywie 2014-2020.
 3. Podstawy prawne funkcjonowania na gruncie regulacji krajowych i unijnych w perspektywie 2014-2020.
 4. Porównanie wsparcia z instrumentów zwrotnych i dotacji.
 5. Modele zarządcze IF oraz ich ocena – bezpośrednie i pośrednie.
 6. Fundusz funduszy jako model wdrażania instrumentów finansowych.
 7. Tryb wyboru Menadżera Regionalnego Funduszu Powierniczego oraz pośredników finansowych.
 8. Obowiązki Menadżera i pośredników finansowych.
 9. Zasady wdrażania IF.
 10. Okres kwalifikowalności i regulacje w zakresie postępowania ze środkami zgromadzonymi w ramach IF po zakończeniu okresu kwalifikowalności.
 11. Polityka wychodzenia z Funduszu.
 12. Możliwie obszary i kryteria wsparcia w perspektywie 2014-2020.
 13. Rodzaje i przykłady instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020.
 14. Kontrola Menadżera i pośredników finansowych.
 15. Sprawozdania z postępu oraz sprawozdania z rozliczenia kosztów zarządzania. Możliwości wykorzystania środków uprzednio zwróconych oraz sposób postępowania z nieprawidłowościami, które mogły pojawić się w trakcie wdrożenia instrumentów.
 16. Obowiązki IZ RPO/IP w zakresie poprawności wykorzystania IF.

18.12.2017 Warszawa

CENA : 680 ZŁ
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-11-22T11:37:34+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|