Instrumenty inżynierii finansowej – 2014-2020

Celem szkolenia jest omówienie doświadczeń z wykorzystania obecnie dostępnych instrumentów inżynierii finansowej (JEREMIE; JESSICA; fundusze pożyczkowe; fundusze poręczeniowe; fundusze gwarancyjne) w kontekście planowanych do wprowadzenia instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020.
Pracownicy instytucji, które wdrażały instrumenty inżynierii finansowej w przeszłości – pozwoli zapoznać się ze zmianami, które są liczne, przez co będzie pomocne w praktycznym zastosowaniu tych instrumentów w nowej perspektywie.
 1. Pojęcie instrumentów inżynierii finansowej (IF) i ich główne założenia;
 2. Rola IF w perspektywie 2014-2020;
 3. Podstawy prawne funkcjonowania IF na gruncie regulacji krajowych i unijnych;
 4. Porównanie wsparcia z instrumentów zwrotnych i dotacji;
 5. Modele zarządcze IF oraz ich ocena – bezpośrednie i pośrednie;
 6. Fundusz Funduszy jako model wdrażania instrumentów finansowych
 7. Tryb wyboru pośredników finansowych
 8. Zasady wdrażania IF
 9. Okres kwalifikowalności i regulacje w zakresie postępowania ze środkami zgromadzonymi w ramach IF po zakończeniu okresu kwalifikowalności
 10. Możliwie obszary i kryteria wsparcia;
 11. Rodzaje i przykłady instrumentów inżynierii finansowej;
 12. Wady i zalety instrumentów inżynierii finansowej.

Warszawa 14-15.09.2017
Kraków 18-19.09.2017
Wrocław 20-21.09.2017
Poznań 25-26.09.2017
Gdańsk 27-28.09.2017

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 949 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-29T10:00:14+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|