Instytucje Zarządzające

Programami Operacyjnymi ogłosiły harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok dla Programów Operacyjnych.

Dostępne harmonogramy:
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Więcej na :
http://www.parp.gov.pl/harmonogramy-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-na-2016-r-ogloszone

2016-02-02T22:53:10+00:00 Aktualności|