Inwentaryzacja w JST

Poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie aktualnych definicji oraz ustalania wartości początkowej i możliwości jej zmiany w kontekście środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych i niskocennych składników majątkowych, a także zasad amortyzacji/umorzenia, inwentaryzacji (terminy, metody, częstotliwość, dokumentacja), gospodarki składnikami majątkowymi oraz prowadzenia dokumentacji i ujmowania zdarzeń gospodarczych
w księgach rachunkowych i sprawozdawczości.

Poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie wymagań prawnych dotyczących inwentaryzacji (terminy, metody, częstotliwość, dokumentacja), oraz umiejętnościami poprawnego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji, jej rozliczenia, dokumentowania oraz postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Kierownicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowych jst oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie inwentaryzowania, ewidencjonowania oraz nabywania i zbywania składników majątkowych w jst.

 1. Podstawy prawne inwentaryzacji.
 2. Definicje związane z inwentaryzacją.
 3. Amortyzacja lub umorzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych.
 4. Organizacja inwentaryzacji.
 5. Obowiązki kierownika jednostki oraz głównego księgowego.
 6. Zasady przygotowywania wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie inwentaryzacji.
 7. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
 8. Metody inwentaryzacji.
 9. Procedury związane z realizacją inwentaryzacji.
 10. Instruktaż pracowniczy dla zespołów inwentaryzacyjnych.
 11. Dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych.
 12. Różnice inwentaryzacyjne ,ich ewidencja oraz rozliczanie- przykłady empiryczne.
 13. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji, jej przechowywanie.
 14. Odpisy aktualizujące , zasady tworzenia i ich ewidencja.
 15. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości występujące w procesie inwentaryzacji.

Warszawa 23.10.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

429 zł/os. netto*

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.


*Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-07T11:11:18+00:00 Prawo i Finanse|