Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną – praktyczne wskazówki

Warsztaty – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej. Zaleca się by w szkoleniu uczestniczyły osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną i będą prowadzić procesy rekrutacji i selekcji w przyszłości, oraz chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Stworzenie warunków dla efektywnej rozmowy
  • Wymagania jako drogowskaz dla efektywnej rozmowy rekrutacyjnej (opis stanowiska pracy i profil kompetencji, kryteria oceny)
  • Rola kompetencji komunikacyjnych rekrutera (aktywne słuchanie, asertywność)
  • Wiedza o kandydacie, jako fundament dla skutecznej rozmowy (CV, profile zawodowe i specjalistyczne kandydata)
  • Konstruowanie scenariusza wywiadu
  • Prezentacja warunków zatrudnienia
  • Sygnały ostrzegawcze dotyczące kandydata
  • Bariery w przeprowadzeniu efektywnego wywiadu
  • Udzielanie feedback kandydatowi i komunikacja z kandydatem po zakończonej rozmowie

15.02.2018 – Warszawa

550 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2018-01-02T12:49:53+00:00 Biznes i Zarządzanie|