Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną ?

jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania rozmowy rekrutacyjnej jako skutecznego narzędzia rekrutacji i naboru.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają i przetestują konkretne techniki i narzędzia:

 • listy pytań kompetencyjnych, behawioralnych i projekcyjnych
 • listy oczekiwanych odpowiedzii pozwalających na porangowanie kandydatów
 • konkretne scenariusze rozmów zawierające pytania i odpowiedzi
 • przykładowe próbki pracy i studia przypadku możliwe do wykorzystania w trakcie rozmowy
 • wzory raportów z przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i menedżerów każdego szczebla, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmują się rekrutacją oraz selekcją kandydatów do pracy. Dzięki warsztatowej formie szkolenia zostaną Państwo zaznajomieni z niezbędnymi zagadnieniami dotyczącymi rekrutacji oraz podniosą Państwo swoje kwalifikacje z tego zakresu. Dodatkowym atutem będzie możliwość wymienienia się doświadczeniem z innymi specjalistami.
Szkolenie ma charakter praktyczny i prowadzone jest w formie warsztatowej

Moduł 1 Profesjonalna komunikacja

 • Pierwsze wrażenie wywoływane przez CV i błędy atrybucji
 • Informacje o postawie kandydata ukryte w liście motywacyjnym
 • Technika 4 poziomów komunikatu – jak ją wykorzystać do rozpoznania ukrytych intencji kandydata
 • Słowa klucze w wypowiedziach kandydata
 • Znaczniki emocji w komunikacji jako wskaźniki późniejszego zaangażowania w pracę
 • Siła stereotypów i wpływ kontekstu społeczno – emocjonalnego na interpretację wyników rozmowy

Moduł 2 To, co najważniejsze czyli pytania

 • Hierarchia w rozmowie kwalifikacyjnej – kto pyta, ten ma władzę
 • Profil pożądanego kandydata -i pytania skutecznie sprawdzające pożądane cechy
 • Pytania behawioralne – kompetencyjne – kreatywne – stresujące – projekcyjne – otwarte – zamknięte
 • Elementy próbek pracy w rozmowie
 • Struktura otwarta vs struktura sztywna rozmowy.

Moduł 3 Mowa ciała i psychogeografia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 • Praktyczna analiza mowy ciała kandydatów – oznaki napięcia, poczucia własnej wartości i szacunku
 • Kontakt wzrokowy i aktywne słuchanie
 • Aranżacja przestrzeni – wpływ na zachowanie kandydatów
 • Mowa ciała rekrutera – wpływ na diagnostyczność uzyskanych danych.

Moduł 4 Scenariusze rozmów kwalifikacyjnych

 • Dostosowanie rozmowy do ilości kandydatów, stanowiska, innych elementów procesu rekrutacyjnego
 • Prezentacja i przećwiczenie konkretnych scenariuszy
 • Scenariusze rozmów w rekrutacji na stanowiska średniego i wyższego szczebla kierowniczego.

Moduł 5 Redukcja stresu u rekrutera

 • Asertywność rekrutera, przygotowanie do rozmowy – trening mentalny
 • Uważność w pracy rekrutera – techniki oddechowe – trening zarządzania emocjami – mindfullness

 W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają i przetestują konkretne techniki i narzędzia:

 • listy pytań kompetencyjnych, behawioralnych i projekcyjnych
 • listy oczekiwanych odpowiedzii pozwalających na porangowanie kandydatów
 • konkretne scenariusze rozmów zawierające pytania i odpowiedzi
 • przykładowe próbki pracy i studia przypadku możliwe do wykorzystania w trakcie rozmowy
 • wzory raportów z przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych
Korzyści dla uczestników : możliwość samobadania z wykorzystaniem testów psychometrycznych stosowanych w praktyce psychologicznej i rekrutacyjnej

Warszawa 18-19.09.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin i miasto:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-08T09:17:53+00:00 Kadry HR ZZL|