„Jak wygrać przetarg”

Jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego ubiegania się o udzielenie zamówienia
Pracowników, którzy są odpowiedzialni za ubieganie się o udzielenie zamówienia
Pojęcia
Zasada udzielania zamówień
Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenia związane z postępowaniem.
Kryteria oceny ofert
Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania.
Przesłanki wykluczenia z postępowania.
Wadium
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jak przygotować ofertę?
Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej.
Środki ochrony prawnej
Umowy o zamówienie publiczne

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu

O ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, orzecznictwo KIO i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych oraz liczne przykłady praktyczne

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wykład autorski wraz z elementami warsztatu opatrzony prezentacją multimedialną, której wydruk uczestnicy otrzymają jako materiał szkoleniowy
Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Cena: 1200 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

Cena obejmuje: szkolenie w formie warsztatu, materiały szkoleniowe, certyfikat, zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym w Hotelu, całodzienne wyżywienie, uroczysta kolacja integracyjna.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i dodatkowego noclegu wraz z kolacją i śniadaniem – dopłata 300 zł.
dopłata do pokoju 1 osobowego – 250 zł

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

termin i miejsce:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-14T20:30:35+00:00 Szkolenia wyjazdowe|