Jak zdobyć dotacje unijne na założenie własnej działalności gospodarczej w roku 2015?

Pozyskiwanie dotacji unijnych na nową działalność gospodarczą.

W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start.

Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:

  • w przypadku osób do 29 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz pożyczkami w programie krajowym Banku Gospodarstwa Krajowego
  • w przypadku osób powyżej 29 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie

Źródło informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2015-04-07T07:00:33+00:00 Aktualności|