Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania i obsługi inwestora? – warsztaty dla Centrów Obsługi Inwestora

Celem zajęć szkoleniowo warsztatowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy efektywności obsługi kontaktów z inwestorami, wymiana dobrych praktyk w tym w zakresie, a także wypracowanie oczekiwanych standardów prowadzonych działań (zakres: obsługi kontaktu, przygotowania i udziału w wydarzeniach targowych: wybór, obsługa, stoisko itp., oraz przygotowanie misji gospodarczej).

Szkolenie umożliwi lepsze przygotowania zespołów, narzędzi marketingowych i podniesie efektywność ich zastosowania w sytuacji targów (inwestycyjnych i branżowych) i misjach gospodarczych. Zakresem wzrostu kompetencji będzie: nawiązania i utrzymanie kontaktu z potencjalnymi partnerami (utrwalenie informacji o projektach i ich obsługa), prowadzanie profesjonalnych działań wizerunkowych w sytuacjach targów i misji gospodarczych (wybór narzędzi, niezbędne kompetencje, komunikacja w trakcie i po spotkaniach w sytuacjach targów/misji)

Uczestnikami szkolenia są pracownicy regionalnych Centrów Obsługi Inwestora oraz urzędnicy komórek samorządowych, zajmujący się działalnością promocyjną oraz obsługą nowych inwestorów
Blok I: „Targi i misje międzynarodowe- jak przygotować delegację i ofertę inwestycyjną, jak zorganizować stoisko”

 1. Targi i misje – jak je wybrać, jak je przygotować i z sukcesem zrealizować?
 • Dlaczego oferenci wybierają targi?
 • Kiedy warto wziąć udział w targach/misjach – co powinno decydować?
 • Kryteria wyboru wydarzeń – powiązanie celów wydarzenia z celami organizacji
 • Wymagania formalne, które należy wziąć pod uwagę wybierając targi/misje
 • Czynniki krytyczne decydujące o sukcesie – dyskusja moderowana, doświadczenia, praktyki…
 • Dyskusja moderowana: Moje najlepsze targi/misja gospodarczadlaczego były tak niezwykłe?
 1. Obecność i ekspozycja wystawcy na targach
 • Kadry – kto jedzie na targi/misje i na jak musi być przygotowany?
 • System identyfikacji wystawcy – ‘jak mnie widzą tak mnie piszą’
 • Oferta targowa – przygotowanie prezentacji oferty targowej
 • Przygotowanie materiałów – kryteria, oczekiwania, ‘linie wizerunkowe’ materiałów targowych, rodzaje katalogów, wersje językowe itp.
 • Przygotowanie i obsługa stanowiska – wyzwania techniczne
 • Komunikacja w sytuacji targów/misji – wyzwania komunikacyjne
 • Doświadczenia i dobre praktyki z obsługi stanowisk targowych/misji gospodarczych.
 • Dyskusja moderowana – utrwalenie w formie ‘mapy myśli’ kryteriów decydujących
  o sukcesie targów / misji gospodarczej
 1. Kryteria oceny materiałów promocyjnych – co mogę zmienić/udoskonalić w stosowanym instrumentarium promocyjnym?
 • Dyskusja moderowana: Elementy broszury / folderu inwestycyjnego – co musi się tam znaleźć i dlaczego?
 1. Komunikacja – wyzwania i niezbędne umiejętności w kontekście wyzwań realizacji targów/misji gospodarczych
 • Schemat komunikacji w odniesieniu do osobistych cech mówcy
 • Bariery, cele, funkcje komunikacji
 • Umiejętności niezbędne w sytuacji komunikacji biznesowej (nastawionej na kontrakt)
 • Dobre pierwsze wrażenie – sztuka sukcesu, co można
 • Umiejętności ‘dobrego słuchacza’ – warsztat osobisty każdego rozmówcy
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Warsztat/ćwiczenie: Odwzorowanie, mowa ciała i jej interpretacja itp.

Dyskusja moderowana: Czy do realizacji zadań podczas targów / misji niezbędnymi są kompetencje merytoryczne?

 1. Kontakty z inwestorem – kluczowe zagadnienia
 • Standardy działań zespołów obsługujących inwestorów w kontekście wyzwań komunikacyjnych (kontakt, kompetencje, partnerzy itp.)
 • Utrwalenie kontaktów – standardy pracy z inwestorami
 • Co cenią sobie najbardziej partnerzy biznesowi w kontakcie z wyspecjalizowanymi zespołami obsługującymi ich projekty?
 • Dyskusja moderowana, utrwalona na ‘mapie myśli’: Jak prowadzić kontakty z inwestorami – obsługa biurowa w kontekście wyzwań komunikacyjnych.

Blok II: „Działania PR mające na celu poprawę efektywności pozyskiwania inwestorów”

 1. Działania PR w służbie efektywnej obsługi projektów inwestycyjnych i pozyskania inwestorów
 • Wybór celów i instrumentów – co to znaczy być ‘efektywnym’ przy obsłudze oferty inwestycyjnej
 • Jak nie powielać błędów i zachować ciągłość działań promocyjnych (zespół, parametry organizacji itp.)
 1. Strategie marketingowe i promocyjne – czy potrzebne?

Dyskusja moderowana: Czynniki krytyczne w obsłudze projektu inwestycyjnego (doświadczenia, dobre praktyki itp.): od kontaktu po kontrakt. Które elementy można wykorzystać promocyjnie?

Warszawa 21-22.04
Gdańsk 25-26.04
Kraków 14-15.04
Wrocław 18-19.04
Warszawa 23-24.05
Gdańsk 25-26.05
Kraków 16-17.05
Wrocław 18-19.05
Cena: 900 zł netto
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miejsce i termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF

2016-10-14T20:30:35+00:00 Dla Administracji|