Jan Osiecki

Socjolog, doktorant na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW. Od 14 lat jest dziennikarzem, sprawozdawcą politycznym. Relacjonował m.in. proces akcesji Polski do struktur NATO oraz Unii Europejskiej. Zajęcia w kursie Urzędnik Mianowany prowadzi od 3 lat.

2015-03-30T09:50:59+00:00 Wykładowcy|