Karolina Daszkiewicz Ścibak

Trener biznesu, psycholog pracy, doradca zawodowy, ekspert w zakresie HR i ZZL, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji, selekcji i naborów.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu HR, ZZL. wykorzystania narzędzi ZZL w zarządzaniu organizacją. Prowadzi eksperckie szkolenia i warsztaty w zakresie modelowania kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej w organizacji, wywierania wpływu, motywowania i przywództwa, budowania zespołu, zarządzania, umiejętności i kompetencji przywódczych, kreatywności.
Zawodowo i naukowo interesuje się tematyką wykorzystania alternatywnych metod zarządzania organizacją, w tym metody Kaizen.
Prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji.
Prowadzi szkolenia w formie grupowej, jak też w formie indywidualnego doradztwa, w tym coachingu dla kadry zarządzającej.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów centralnych i jednostek samorządu terytorialnego, jak również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla potrzeb firm prywatnych różnych wielkości, od firm małych po duże międzynarodowe korporacje.
Klienci wysoko cenią jej systemowe podejście do organizacji i kultury organizacyjnej, w tym systemów zarządzania zasobami ludzkimi i ich miejsca w kontekście celów biznesowych, misji i wizji organizacji.
Posiada doswiadczenie w realizacji szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe trenerów branżowych i trenerów biznesu.
Prowadzi także szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji interpersonalnych: komunikacji, prezentacji i wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz renomowanych szkół trenerskich. Magister Psychologii i magister Etnologii i Antropologii Kulturowej. Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: „Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw w Polsce.

2016-10-14T20:30:46+00:00 Wykładowcy|