Karta Dużej Rodziny

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny, według aktualnego stanu prawnego.
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Miast
 1. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny
 2. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
 3. Upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 4. Ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy zastępczej
 5. Utrzymywanie dziecka, jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
 6. Spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty
 7. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty
 8. Okres ważności Karty Dużej Rodziny.
 9. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu.
 10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
 11. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

300 zł netto* / osoba (8 godzin dydaktycznych)

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

* – Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:26:29+00:00 Pomoc Społeczna|