Kinga Szczepanik – Plucińska

Trener, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, doradca zawodowy, coach, certyfikowany Master Time Line Therapy™. Od 2004 roku projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu zarówno umiejętności miękkich jak również związanych z zarządzaniem personelem. Zajmuje się także działaniami związanymi z rozwojem osobistym (zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej). Konstruuje zajęcia zgodnie ze specyfiką nauczania przez doświadczenie. Oprócz szkoleń realizuje projekty rekrutacyjne oraz wspomagające rozwój personelu (opisy i wartościowanie stanowisk pracy, badanie satysfakcji w organizacjach, sesje AC/DC, audyty personalne, projektowanie ścieżek kariery, weryfikacja sukcesorów, budowanie systemów oceny pracowniczej, programów outplacement).
Doświadczenie biznesowe Kinga zdobywała w różnych branżach: doradczo – szkoleniowej, edukacyjnej, hotelarskiej, finansowej, gastronomicznej, przemyśle paliwowo – energetycznym, metalurgicznym, chemicznym, odzieżowym jako niezależny specjalista. Ukończyła studia na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jest absolwentkom studiów podyplomowych w zakresie polityki personalnej i doradztwa zawodowego i Zarządzania oraz podyplomowego studium trenerów grupowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji jak również certyfikowanym coachem NLP i certyfikowanym Masterem Time Line Therapy™. Kinga interesuje się łączeniem dorobku różnych dziedzin nauki zajmujących się problemami organizacji (psychologii społecznej, socjologii, nauki o zarządzaniu, andragogiki).

2016-10-14T20:30:37+00:00 Wykładowcy|