Kodeks Postępowania Administracyjnego

Celem szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek administracji publicznej, rządowej oraz samorządowej, oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z zasadami KPA.
  • Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa
  • Zagadnienia ogólne postępowania
  • Postępowanie przed organem I instancji
  • Akta sprawy – pisemny charakter postępowania
  • Metryka sprawy
  • Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian. Czynności organu I instancji, etap między instancyjny, czynności organu II instancji
  • Postępowania nadzwyczajne w Kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia
  • Postępowania odrębne uregulowane w Kpa

Warszawa 05.09.2017
Kraków 06.09.2017
Wrocław 07.09.2017
Poznań 08.09.2017
Gdańsk 12.09.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

Cena szkolenia: 550 zł netto

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.
Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF

2017-06-29T10:13:45+00:00 Prawo i Finanse|