Kolejne Województwa ogłaszają Konkursy dla NEET

Poszukujemy partnerów lokalnych do wspólnego aplikowania w ramach konkursów: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy, czyli coraz szerzej rozpoznawane  Poddziałanie 1.2 POWER.
Konkursy w Mazowieckim, Małopolskim i Dolnośląskim mamy już za sobą, ale przed nami konkursy w województwach:

1. Łódzkim – do 28 sierpnia:
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/po-wer/-/1570814-aktualizacja-regulaminu-konkursu-nr-powr-01-02-02-ip-17-10-001-15

2. Śląskim – do 31 sierpnia:
http://www.power.gov.pl/nabory/121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-wojewodztwo-slaskie/

3. Kujawsko-pomorskim – do 28 sierpnia:
http://www.power.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/

4. Lubelskim – do 4 września:
http://www.power.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-lubelskie/

5. Zachodniopomorskim – do 24 września:
http://www.power.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-zachodniopomorskie/

6. Podlaskim – do 14 września:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-1/

7. Lubuskie – do 30 września:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych/

8. Podkarpackie – do 16 września:
http://www.power.gov.pl/nabory/122-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-wsparcie-udzielane-z-inicjatywy-na-rzecz-zatrudnienia-ludzi-mlodych-wojewodztwo-podkarpackie/

2015-08-21T13:24:00+00:00 Aktualności|