Komunikacja w zespole

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”

John D. Rockefeller

jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu skutecznego porozumiewania się w sytuacjach zawodowych, gdzie sprawna komunikacja jest jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia i podtrzymywania relacji z innymi. Ma ona bezpośrednie przełożenie na relacje i sprawna współpracę z przełożonymi i innymi pracownikami.
Szkolenie jest adresowane zarówno do kadry managerskiej jak i zespołów pracowniczych.
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące obszary problemowe:

 • komunikacja w zespole różnorodnym,
 • korzyści z pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą,
 • rutyna i stereotypy w procesie komunikacji,
 • mechanizm poprawnej komunikacji,
 • przekaz i odbiór informacji,
 • metody efektywnej komunikacji,
 • komunikacja i współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.

Program:

 1. Komunikacja wewnętrzna a praca zespołowa. Wpływ emocji na komunikację wewnętrzną
 2. Komunikacja jak powietrze: ciągle korzystamy nie zastanawiając się nad nią.
 3. Typologia komuniacyjna – świadome wykorzystanie.
 4. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
 5. Asertywność w budowaniu relacji

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, z aktywnym udziałem uczestników oraz licznymi case study.

możliwość samobadania z wykorzystaniem testów psychometrycznych stosowanych w praktyce psychologicznej i rekrutacyjnej
Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem kursu.
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Anty SPAM:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych


Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2016-10-14T20:30:41+00:00 Rozwój osobisty|