Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

  1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
  2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
  3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Data naboru wniosków od 1.09.2015 do 10.09.2015

2015-06-24T06:16:49+00:00 Aktualności|