Kurs na kierownika wypoczynku

dzieciaki

CELEM SZKOLENIA

jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uprawnień do pełnienia funkcji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

ADRESACI – DLA KOGO?

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą podjąć pracę w charakterze kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Warunki przystąpienia do kursu:

Skończone 18 lat.
Wykształcenie pedagogiczne
3-letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub osoby, które ukończyły kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, posiadają minimum wykształcenie średnie oraz 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej*
* z obowiązku posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno -wychowawczej lub opiekuńczo- wychowawczej są zwolnieni nauczyciele oraz czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

zgodny i przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r

  • podstawy prawne organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży
  • organizacja i planowanie pracy w placówce wypoczynku
  • organizacja pracy kierownika z kadrą pedagogiczną i administracyjno-obsługową
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówki wypoczynku
  • prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

Wymiar godzinowy: 10 h (jeden dzień szkoleniowy)

Zaświadczenie: Po ukończeniu kursu oraz pozytywnym przejściu egzaminu, zostanie wydany certyfikat potwierdzający umiejętności zdobyte na kursie.

Zapisy: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego , znajdującego się poniżej bardzo proszę o przelanie  odpowiedniej kwoty za kurs na rachunek Global TC Sp. z o.o. BZ WBK S.A. 13 1090 2851 0000 0001 1075 7581. na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Warszawa 02.08.2015
Koszt szkolenia: 200 zł/osobę
Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Anty SPAM:

2016-10-14T20:30:42+00:00 Pozostałe|