Kurs na wychowawcę wypoczynku

dzieciaki

Sezon wyjazdów powoli się zbliża. Jeśli w tym roku chcesz zrobić coś dla siebie oraz połączyć przyjemne z pożytecznym, mieć możliwość połączenia wyjazdów z zarabianiem pieniędzy, kurs skierowany jest właśnie do Ciebie.

CEL SZKOLENIA

Przygotowanie kandydatów do prawidłowej i legalnej pracy jako wychowawca wypoczynku

Warunki przystąpienia do kursu:

 • Skończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum średnie (niekoniecznie matura), ewentualnie klasa maturalna.
 • Niekaralność.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

zgodny i przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015r.

obejmuje:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport:
 • Turystyka i krajoznawstwo:
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe:
 • Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:
 • Prace społecznie użyteczne:
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

Metoda kształcenia: Kurs trwa tylko jeden weekend, a jego program obejmuje wykłady teoretyczne, ale także warsztaty praktyczne, które umożliwiają sprawdzenie oraz ćwiczenie swoich umiejętności.

Zaświadczenie: Po ukończeniu kursu oraz pozytywnym przejściu egzaminu, zostanie wydany certyfikat potwierdzający umiejętności zdobyte na kursie.

Korzyści: Kurs „wychowawca wypoczynku” daje legalne uprawnienia do pracy w charakterze wychowawcy/opiekuna na koloniach, obozach, zimowiskach i innych formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zapisy: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego , znajdującego się poniżej bardzo proszę o przelanie  odpowiedniej kwoty za kurs na rachunek Global TC Sp. z o.o. BZ WBK S.A. 13 1090 2851 0000 0001 1075 7581. na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Warszawa 24-26.07.2015
Koszt szkolenia: 220 zł/osobę
JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO GRUPY PROFESJONALNIE WYSZKOLONYCH WYCHOWAWCÓW I SPĘDŹ NAJBLIŻSZE FERIE I WAKACJE BAWIĄC SIĘ I ZARABIAJĄC!
Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:


2016-10-14T20:30:41+00:00 Pozostałe|