Mazowieckie na językach

mazowiaZapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach językowych realizowanych w ramach projektu „ Mazowieckie na językach” .

Program projektu obejmuje kursy języka angielskiego na poziomie od A1 do B2 zakończone egzaminem i honorowanym na terenie całej Europy certyfikatem TELC.

Kursy przygotowujące do TELC prowadzą licencjonowani egzaminatorzy.

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają wszystkie potrzebne do nauki materiały , poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu (dla osób dojeżdżających spoza Warszawy).

Co daje TELC?
Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching, dlatego honorowany jest na terenie całej Unii Europejskiej.
Certyfikat TELC (na poziomie B2 lub wyższym) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.
Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom – B2)

Gdzie?
Szkolenia będą odbywały się w siedzibie firmy Global Training Centre, w samym centrum Warszawy: Aleje Jerozolimskie 44.

Zajęcia w formie stacjonarnej odbywać się będą w dni powszednie w godzinach 10.00-14.00

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do:

  • Kobiet powracających bądź wchodzących ponownie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy ( od luty 2014) nie znalazły zatrudnienia na umowę o pracę?
  • Absolwentów szkoły średniej bądź wyższej( 18-30l.), którzy ukończyli szkołę co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem projektu (od lutego 2014), nie kontynuują nauki oraz nie posiadają doświadczenia zawodowego?

 

KURS ORAZ EGZAMIN JEST BEZPŁATNY.

Koordynator projektu: Marta Cwalińska

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
22 333 74 26/27

Projekt  „Mazowieckie na językach” współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2: „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2016-10-14T20:30:41+00:00 Pozostałe|