Mediacje i negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności określania i osiągania założonych rezultatów podczas negocjacji, korzystnych dla obu stron wykraczających poza standardowe rozwiązania. Specjalnie dobrana tematyka szkolenia ma na celu zaznajomienie uczestników z działaniami na każdym etapie negocjacji, począwszy od przygotowania do rozmów, a skończywszy na zatwierdzeniu warunków umowy końcowej.
Szkolenie to polecamy w szczególności wszystkim, którzy mają na co dzień kontakt z interesantami i prowadzą rozmowy negocjacyjne, w szczególności menedżerom, kierownikom zespołów, jak również pracownikom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.
 1. Cechy dobrego negocjatora – cechy handlowca,
 2. Tworzenie planu negocjacji,
 3. Strategie negocjowania,
 4. BATNA – najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia,
 5. Psychologia prowadzenia negocjacji i mediacji:
  • tworzenie konstruktywnego klimatu,
  • czynniki wpływające na budowanie efektywnego porozumienia,
  • twórcze poszukiwanie rozwiązań,
  • radzenie sobie z presją i manipulacją w negocjacjach.
 6. Dostosowanie stylu negocjacji do rodzaju problemu i osobowości stron ( w tym opanowywanie emocji, elementy autoprezentacji)
 7. Jak zwiększyć swoją siłę negocjacyjną (techniki wpływu werbalnego),
 8. Rywalizacja i kooperacja w procesie negocjacji,
 9. Kluczowe zagadnienia – czyli o czym trzeba pamiętać aby zwiększyć szansę zwycięstwa w negocjacjach,
  • otwarcie, czyli propozycja otwierająca przetarg,
  • argumentowanie,
  • rozpoznawanie przedziału drugiej strony,
  • ustępstwa.
 10. Negocjacje pozycyjne a negocjacje problemowe,
 11. Paradoks pomarańczy,
 12. Podstawowe reguły negocjacji
  • oddzielenie ludzi od problemów,
  • koncentracja na interesach a nie stanowiskach,
  • formułowanie pytań przed odpowiedziami,
  • docenianie pozytywów,
 13. Etapy negocjacji opartych na współpracy,
  • ustalenie reguł postępowania,
  • nazwanie interesów swoich i partnera,
  • sformułowanie problemów,
  • poszukiwanie rozwiązań.
 14. Najczęściej stosowane gry i strategie negocjacyjne:
  • pójście na galerię,
  • zbudowanie złotego mostu,
  • przejście na ich stronę,
  • przekształcenie wrogów w przyjaciół

1 dzień szkoleniowy – 8 godzin dydaktycznych

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

550 zł netto + VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe

NASI EKSPERCI:

Krzysztof Bućko, tel. 506 009 013, k.bucko@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T10:48:55+00:00 Biznes i Zarządzanie|