Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Dla kogo:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych, prawników, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych itp.

Program:
1. Specyfika konfliktu rodzinnego, dlaczego jest on inny od pozostałych konfliktów?
2. Zachowania stron w konflikcie, jak je zrozumieć?
3. Radzenie sobie z emocjami stron, na czym w praktyce polega wentylacja emocji
4. Nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym, jak wspomóc stronę słabszą
5. Przemoc w rodzinie, co mediator powinien wiedzieć na temat przemocy
6. Rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację, spotkania razem czy osobno? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy spotkaniach wspólnych
7. Radzenie sobie z ostrym konfliktem stron, techniki i narzędzia pomocne mediatorowi w takich przypadkach,
8. Mediacja mająca na celu pojednanie małżonków, ratowanie małżeństwa,
9. Mediacja rozwodowa – jakie kwestie wymagają poczynienia ustaleń w mediacji,
10. Zrozumienie stron – co dla stron oznacza rozwód, obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn,
11. Co dla dziecka oznacza rozwód rodziców, dobro dziecka w mediacji rodzinnej,
12. Ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci, opieka naprzemienna, kontakty w obecności kuratora, ugoda w sprawie o kontakty
13. Ustalenia w zakresie alimentów na dziecko i współmałżonka, ugoda w przedmiocie alimentów,
14. Ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych kredytów hipotecznych),
15. Mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody,
16. Umowne mediacje rodzinne, kiedy są stosowane, zatwierdzanie ugód z mediacji rodzinnej,
17. Sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić,
18. Pełnomocnicy w mediacji rodzinnej, współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
19. Mediacja z osobami uzależnionymi lub w przypadku przemocy, co w takich sytuacjach

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Cena: 900 zl/os.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:25:46+00:00 Pomoc Społeczna|