Metody szkoleń

Podczas szkoleń obejmujących kształtowanie kompetencji i umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie psychologii, najczęściej wykorzystujemy podejście systemowe, humanistyczno-egzystencjalne, analityczne i poznawcze, bazując na wieloletnim doświadczeniu. W uzasadnionych przypadkach integrujemy także podejście NLP (Neurolingwistyczne Programowanie), kulturowe (w tym antropologiczne i różnic kulturowych), oraz z kierunków Gestlat i Analizy Transakcyjnej.

Dzięki precyzyjnej diagnozie, w połączeniu z systemowym spojrzeniem na organizację, jesteśmy w stanie zastosować wybrane metody, które przyniosą największe korzyści organizacji.
Rozwijanie kompetencji i umiejętności odbywa się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze i przy użyciu interaktywnych technik wspomagających uczenie się i rozumienie.

Podczas szkoleń i warsztatów stosujemy metody takie jak:

 • aktywne ćwiczenia integrujące grupę
 • studium przypadku (case study)
 • burza mózgów
 • różne formy dyskusji i debat (w tym debata za i przeciw, debata oksfordzka, dyskusja panelowa, plenarna)
 • miniwykłady
 • praca w zespołach
 • wizualizacja
 • drama stosowana
 • ćwiczenia z kamerą
 • gry terenowe
 • twórcze myślenie
 • konsultacje indywidualne
 • obserwacja pracy
 • zabawy i gry
2015-03-17T12:56:13+00:00 O nas|