Katarzyna Mianowska

Psycholog ze specjalizacją szkolenia i trening interpersonalny. Prowadzi warsztaty z zakresu komptencji społecznych oraz trening twórczości. Zawodowo związana z jednym z banków, gdzie odpowiedzialna jest między innymi za badanie potrzeb szkoleniowych, weryfikację oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych oraz logistyke i kontrolę budżetu szkoleń. Psycholog, psychoterapeuta, trener. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej przy Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTRA oraz liczne szkolenia dodatkowe z zakresu: NLP ( certyfikat praktyka NLP), umiejętności trenerskich, menedżerskich, zarządzania projektami oraz sprzedaży. Przez kilka lat związana z branżą HR, gdzie odpowiadała między innymi za badanie potrzeb szkoleniowych, weryfikację oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych oraz logistyke i kontrolę budżetu szkoleń. Obecnie specjalizuje się w pracy z klientem w trudnej sytuacji, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadzi trening interpersonalny , warsztaty z zakresu komptencji społecznych oraz trening twórczości.

2016-10-14T20:30:46+00:00 Wykładowcy|