Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WD 2014 – 2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 08 czerwca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r.

2015-06-08T11:45:26+00:00 Aktualności|