Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił nabór wniosków na projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Termin składania upływa 13 lipca

2015-06-08T11:43:55+00:00 Aktualności|